Stanowisko Rad Interesantów Portu Szczecin i Świnoujście odnośnie S-3

paź 22, 2014 | Port Szczecin

1as3Rada Interesantów Portu Szczecin jak i Rada Interesantów Portu Świnoujście domagają się dokończenia budowy północnego końca drogi ekspresowej S-3. 17 października obydwie rady przedstawiły w tej sprawie swoje stanowisko.

Dokument jest odpowiedzią na przedstawioną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza listy inwestycji, które otrzymają dofinansowanie ze środków centralnych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa zachodniopomorskiego. Dokument zawiera 27, kluczowych przedsięwzięć dla rozwoju Pomorza Zachodniego na tzw. liście podstawowej oraz kolejne 21 na liście rezerwowej.

Na liście przedstawionej przez Marszałka znajdują się prawie wszystkie inwestycje infrastrukturalne związane z poprawieniem dostępu do portów morskich m.in.:

– modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m ,

– rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin-Świnoujście,

– poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu,

– budowa tunelu w Świnoujściu,

– poprawa infrastruktury Odrzańskiej Drogi Wodnej,

– modernizacja nadodrzańskiej linii kolejowej nr 273 Szczecin – Wrocław,

Niestety, ku zdumieniu Rady Interesantów Portu Szczecin i Świnoujście na liście inwestycji nie ma mowy o dokończeniu Drogi Ekspresowej S-3 na odcinku od obwodnicy Miękowa do Świnoujścia. Inwestycja ta znalazła się na liście rezerwowej. Według RIPS oznacza to tylko tyle, że wg marszałka nie jest inwestycją kluczową.

Stanowisko Rady Interesantów Portu Szczecin i Świnoujście:

„ Powszechnie wiadomo, że w okresach letnich dzisiejsza droga E-65 jest skrajnie zakorkowana. Pomimo bliskości Szczecina do morza w szczytowych momentach trasa nieco ponad 100 km zajmuje niekiedy ponad 5 godzin jazdy. Jest to równie uciążliwe dla turystów jak i dla zawodowych kierowców zmierzających np. na terminal promowy

Dokończenie S-3 ma kluczowe znaczenie dla transportu towarowego. Profesjonalne badania ujawniły fakt,że każde zwiększenie długości S-3 na południe Polski powoduje automatyczny wzrost przeładunków na Terminalu Promowym w Świnoujściu i wzrost tonażu przewozów polskich przewoźników promowych. Porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu potrzebują drożnego połączenia drogowego o znacznej przepustowości. Bez dokończenia S-3 nie ma mowy o skutecznym skomunikowaniu tych dwóch ważnych ośrodków portowych i miejskich. Kompletna S-3 to także droga tranzytu ze Skandynawii do Europy środkowej i dalej na południe, a także w odwrotnym kierunku. Od wielu lat nasz region zabiega o przejęcie tranzytu Skandynawskiego i przyciągniecie turystów ze Skandynawii.

S-3 to również droga dla turystów z Brandenburgii i całych Niemiec nad polskie morze.

W związku z powyższym nasze prawdziwe zaskoczenie wzbudza ogromne tempo prac przygotowujących do szybkiego rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S-6, która to nie ma wg nas tak strategicznego znaczenia

jak dokończenie S-3. Owszem, S-6 może być potrzebna w przyszłości jako uzupełnienie sieci dróg dla komunikacji samochodowej, ale zanim rozpoczniemy inwestycje w S-6 winniśmy dokończyć drogę o strategicznym znaczeniu czyli S-3.

Rady Interesantów Portu Szczecin i Portu Świnoujście pragną zaapelować do Władz Państwowych i Samorządowych o przesunięcie budowy odcinka drogi ekspresowej S-3 prowadzącej z obwodnicy Miękowa do Świnoujścia na listę priorytetową, nawet jeśli to miałoby się odbyć kosztem opóźnienia w przygotowaniach i budowie drogi ekspresowej S-6 ” – Rada Interesantów Portów Szczecin i Świnoujście.

 

>>Stanowisko Rady Interesantów Portu Szczecin i Świnoujście w formacie pdf ( cały dokument )<<