Stan zaawansowania prac budowlanych w ramach inwestycji – II Etap modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin

lis 19, 2013 | Polskie nowości

1umwscrDzisiaj, tj. 19 listopada w Szczecinie w Czerwonym Ratuszu odbyła się kolejna konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Morski w Szczecinie dotycząca II etapu modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Tematem konferencji był Stan zaawansowania prac budowlanych w ramach inwestycji. Najciekawszymi punktami spotkania było omówienie prac związanych z wyławianiem licznych materiałów wybuchowych z dna oraz odkrycie w trakcie prac podwodnych wraku statku ( czytaj więcej – Znalezisko archeologiczne w kanale Mielińskim )

Wykrycie materiałów wybuchowych / niebezpiecznych:

– wydobyto dotąd około 10 200 sztuk obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (z czego około 9300 sztuk na akwenie oraz około 900 sztuk na lądzie)

– podwodne prace saperskie poprzedzają wejście sprzętu na dany odcinek terenu inwestycji

– prace związane z zabezpieczeniem minerskim prowadzone są na obu kanałach

– po wykryciu materiałów wybuchowych prowadzone jest oczyszczanie terenu przy współpracy   ze służbami Marynarki Wojennej

– wydobyte obiekty to m.in.: miny przeciwpiechotne, bomby lotnicze typu C, bomby głębinowe, miny   morskie/rzeczne, granaty przeciwpiechotne, różnego kalibru pociski artyleryjskie i amunicja strzelecka  

PODSUMOWANIE POSTĘPU PRAC1kanalmiel

– Do 10 listopada 2013 r. podwodne prace saperskie po wschodniej i zachodniej stronie kanałów Piastowskiego i Mielińskiego wykonane zostały na odcinku o łącznej długości ok. 6 815 mb.

– Prace podczyszczeniowe wzdłuż brzegów wykonano na odcinkach o łącznej długości ok. 10 120 mb.

– Zasadnicze prace czerpalne i zasypowe wykonano na odcinkach o długości ok. 4 200 mb (kubatura – ok. 582 000 m3).

– Profilowanie skarp wykonano na odcinkach o łącznej długości ok. 1 930 mb.

– Wyprofilowane skarpy zabezpieczono poprzez ułożenie geowłókniny na długości ok. 1 130 mb.

– Sprzęt budowlany zgromadzono w obu kanałach na kilku stanowiskach, na których równolegle prowadzone są roboty podczyszczeniowe, czerpalne i zasadnicze – trwa oczyszczanie dna, przygotowanie skarp umocnień brzegowych oraz układanie narzutu kamiennego.

– Kontynuowane są prace rozbiórkowe m.in. pozostałości zdegradowanych umocnień, zwężki hydraulicznej, nabrzeża Nr 91 i in. obiektów stanowiących przeszkody nawigacyjne.

– Główne roboty prowadzone są obecnie po stronie „W” Kanału Mielińskiego (w kierunku południowym) oraz po stronie „E” Kanału Piastowskiego (w kierunku północnym). Taka kolejność i usytuowanie prac, uwarunkowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na czynnym torze wodnym.

*********

II ETAP modernizacji jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2000-2004 ETAPU I, który obejmował budowę nowych falochronów przy wyjściu Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowę umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego w km toru 16.034–13.015 km („E”) oraz 16.178–12.950 („W”).

Inwestycja obejmuje obustronną przebudowę umocnień brzegowych pozostałego odcinka Kanału Piastowskiego tj. do km 9.000 oraz Kanału Mielińskiego do km 5.043 toru wodnego Świnoujście-Szczecin.

Planowanym efektem przebudowy jest w szczególności:

zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi do portów morskich Pomorza Zachodniego,zatrzymanie zaawansowanej i nadal postępującej degradacji umocnień brzegowych i eliminacja niekorzystnych zjawisk (spłycenia, przegłębienia, uszkodzenia i obsunięcia umocnień itp.), trwałe umocnienie brzegów oraz konstrukcji elementów towarzyszących zapewniających bezpieczeństwo, stateczność i funkcjonalność, zapewnienie warunków ochrony środowiska, oszczędność kosztów na utrzymanie toru wodnego w należytym stanie technicznym, zmniejszenie zagrożeń występujących w okresie gwałtownych wezbrań powodziowych.

Po zakończeniu III etapu modernizacji, na odcinku objętym inwestycją zapewniona zostanie gotowość techniczna  do pogłębienia toru do 12,5 m.