ST3 Offshore: Start restrukturyzacji – szansa wyjścia na prostą

lis 9, 2017 | Polskie nowości

Production site

Wniosek nowego zarządu ST3 Offshore o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego  został pozytywnie rozpatrzony przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum. Zarząd spółki niezwłocznie wycofał wniosek o upadłość złożony przez swoich poprzedników. Oznacza to formalną możliwość wdrożenia programu naprawczego i ustabilizowania sytuacji spółki.

Wydana w ostatnim tygodniu października decyzja sądu pozwala na normalną działalność firmy. To dla nas bardzo dobra informacja – mówi prezes zarządu ST3 Offshore sp. z o.o. Andrzej Czech – Złożony przez obecny zarząd wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego został dobrze oceniony przez sąd, który przychylił się także do wyznaczenia zaproponowanego przez nas nadzorcy sądowego.

Nadzorca sądowy będzie czuwał nad przygotowaniem i realizacją postępowania układowego. Zostanie zaktualizowany i przedstawiony sądowi m.in. plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. Firma jednak już na etapie rozpatrywania wniosku o restrukturyzację spłaciła 50% wymagalnych wierzytelności. Do osiągnięcia pełnej stabilizacji sytuacji spółki konieczne jest zawarcie układu z wierzycielami. Przyjęty układ pozwoli na systematyczne wywiązywanie się z pozostałych należności według ustalonych terminów i zasad oraz na kontynuowanie działalności w przyszłości, szczególnie w perspektywie lat 2020-2030, kiedy to planowane są znaczące inwestycje w farmy wiatrowe w rejonie Morza Północnego oraz Bałtyku, w tym budowa polskich farm wiatrowych.

Podpisane w ubiegłym miesiącu porozumienia z właścicielami i klientami ST3 Offshore otworzyły nowy rozdział w funkcjonowaniu fabryki. Dotychczasowy mniejszościowy właściciel  – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS – objął 80% udziałów w spółce i tym samym przejął nad nią pełną kontrolę operacyjną.  W wyniku negocjacji z Dong Energy – głównym zleceniodawcą spółki – ustalony został nowy harmonogram realizacji kontraktu. Prace postępują według ustalonego planu, a zakończenie kontraktu planowane jest na połowę przyszłego roku.

 

ST3 Offshore