V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”

kwi 19, 2013 | V Sympozjum

1alfonsWczoraj tj. 18 kwietnia w hotelu RADISSON BLU w Szczecinie odbyło się kolejne Sympozjum poświęcone bezpieczeństwu żeglugi na Morzu Bałtyckim.

V Sympozjum jest organizowane przez Polską Administrację Morską wraz z Polskim Rejestrem Statków oraz Związkiem Armatorów Polskich.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Anna Wypych-Namiotko – Podsekretarz Stanu w MTBiGM; Francis Zachariae – Danish Maritime Authority; Alfons Guinier – Europejski Związek Armatorów; Olof Widen – Finnish Shipowners Association; Carla Montesi przedstawicielka Komisji Europejskiej; Anneliese Jost – Niemieckie Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Maritime Safety Division;  Paweł Szynkaruk – Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej i wiele innych ważnych osobistości.

Celem Sympozjum jest stworzenie forum dyskusyjnego dla administracji morskiej państw Morza Bałtyckiego, Komisji Europejskiej i EMSA, jak  również dla zainteresowanych reprezentantów branży morskiej, w celu wyodrębnienia i rozwiązywania problemów żeglugi na Bałtyku. V Sympozjum było kontynuacją dialogu dla administracji morskiej i armatorów, której celem było omówienie postępu w obszarze bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku.

Dyskusja objęła kluczowe kwestie poruszone podczas IV Sympozjum, które odbyło się we wrześniu 2011 r. w Gdańsku. w Pierwszej kolejności poruszono temat dyrektywy siarkowej, która wejść ma 1drugienajpóźniej do dnia 17 kwietnia 2014 r. państwa członkowskie będą musiały zmienić swoje dotychczasowe ustawodawstwo dotyczące jakości paliw żeglugowych w celu dostosowania go do nowej dyrektywy. Państwa członkowskie mają dopilnować, aby od roku 2015 r. statki wykorzystywały paliwo o zawartości siarki najwyżej 0,10 proc. na obszarze Morza Bałtyckiego i Morza Północnego wraz z kanałem La Manche. Dopuszcza się przy tym równoważne metody spełnienia wymogów, np. systemy oczyszczania spalin. Począwszy od roku 2020, statki pływające po obszarach wszystkich pozostałych mórz europejskich będą musiały stosować paliwo o zawartości siarki poniżej 0,50 proc.

Przedstawcielka Komisji Europejskiej Carla Montesi na pytanie jednego z dziennikarzy: Dlaczego wprowadzane są takie przepisy, które pogarszają sytuację armatorów? Odpowiedziała – ” Jeżeli chodzi o regulacje prawne, są te regulacje globalne i są to przede wszystkim działania IMO. Głównie chodzi o zmniejszenie emisji siarki na całym świecie” – Dodała – ” Tworzone są różnego rodzaju fundusze, wsparcie dla armatorów ale będa one zarządzane przez poszczególne kraje” Warto wspomnieć, że takie wsparcie jest przewidziane tylko dla statków 1widenpływających pod polską banderą.

Fińscy armatorzy dostali rządowe wsparcie dla kosztów poniesionych w związku z dostosowaniem statków do nowych wymogów Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Pan Olof Widen ze stowarzyszenia Armatorów Fińskich przedstawił pokrótce jakie rozwiązanie zastosowano w Finlandii – ” Jeżeli chodzi o pomoc państwową, mamy takie możliwości by zgłaszać aplikacje o dofinansowanie. Finlandia powołała specjalne fundusze, wynoszą one 30 mln euro i są przeznaczone na rok 2013 i 2014, zgodnie z zasadami funduszu pomoc wynosi 50 % ” Faktem jest, że 115 statków podnosi banderę fińską.  

 Na kolejnych sesjach prelegenci przedstawili swoje prezentacje na temat bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Bałtyckim.   

Zapraszamy do >>GALERII ZDJĘĆ<< . 

fot. Monika Łaskarzewska