Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy EUWT stał się faktem

gru 13, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

1plk18239 LantzWczoraj, 12 grudnia, w imieniu partnerów Inicjatywy CETC-ROUTE65 złożone zostały podpisy pod aktem założycielskim nowej formuły organizacji Inicjatywy „Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej” . Tym samym w Unii pojawiło się pierwsze Ugrupowanie działające w obszarze transportu.

Gospodarzami konferencji inauguracyjnej był marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem województwa Wojciechem Drożdżem.  

Dwudniowe obrady (12-13 grudnia 2013 r.) toczą się w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie na Wałach Chrobrego.

Gości i uczestników konferencji powitał marszałek województwa Olgierd Geblewicz, który wyraził głębokie przekonanie, że działania podejmowane wspólnie przez regiony pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem przyniosą efektywne rozwiązanie problemów związanych z rozwojem połączeń w osi północ – południe.

 – Wiele razy w podobnym gronie rozmawialiśmy o Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym CETC-ROUTE65, jednak dzisiejsza okazja wydaje mi się na tyle szczególna, że kolejny raz warto podkreślić jak wiele osób było zaangażowanych w jak wiele działań, abyśmy mogli dojść do obecnego etapu rozwoju naszej wspólnej Inicjatywy na rzecz rozwoju i promowania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego – podkreślił marszałek.

Następnie słowo wprowadzające w tematykę konferencji wygłosił wicemarszałek Wojciech Drożdż. W swoim wystąpieniu marszałek Drożdż szerzej omówił politykę transportową i miejsce Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego w realizacji jej celów.

– Korytarz CETC-ROUTE65 to tzw. zielony korytarz, zapewniający dostęp do gałęzi transportu przyjaznych środowisku takich jak kolej, żegluga śródlądowa i transport morski – mówił Wojciech Drożdż. – Jego rozwój wpłynie na redukcję negatywnego wpływu transportu na środowisko, umożliwiając korzystanie z tegoż środowiska w sposób zintegrowany, zrównoważony i bezpieczny.

Analizując priorytety aktualnej polityki transportowej UE, marszałek Drożdż akcentował prorozwojowy charakter zielonych korytarzy. – Dzięki infrastrukturze przygotowanej z zastosowaniem zaawansowanych technologii (nowe rodzaje nawierzchni, oświetlenie i sygnalizacja zasilane energią słoneczną, tabor, Inteligentne Systemy Transportowe w tych korytarzach tych będzie szeroko wykorzystywana współmodalność – wzajemne uzupełnianie się różnych gałęzi transportu, jak również innowacyjne rozwiązania logistyczne, zapewniające w sposób systemowy odpowiednią jakość świadczonych usług. Idea zielonych korytarzy będzie łączona z pozostałymi koncepcjami rozwoju systemu transportowego Unii, między innymi z rozwojem autostrad morskich – precyzował.

Problematyce transportowej i zielonym korytarzom poświęcone były trzy sesje plenarne konferencji inauguracyjnej. Omawiano m.in. rolę współpracy terytorialnej w procesie integracji europejskiej oraz ŚKT-EUWT jako nowego wyzwania dla unijnej współpracy transgranicznej, a także podsumowano dziewięć lat współpracy partnerskiej Inicjatywy CETC-ROUTE65.

Senator Norbert Obrycki sięgnął najpierw do historycznych korzeni: – Dzisiejsze wydarzenie to  dla mnie powrót do wspomnień, gdyż dokładnie od  roku 2007 zaangażowany byłem w sprawę utworzenia sekretariatu CETC. Co ważne, te same osoby, które pracowały nad projektem wówczas, działają na jego rzecz obecnie. Zdecydowanym jego sukcesem był fakt, że zaraz na początku sformułowaliśmy jasne cele współpracy. To dzięki nim mamy dziś w Polsce pierwszy korytarz europejski – przypominał początki Inicjatywy. – Początkowo nasza inicjatywa nie cieszyła się uznaniem posłów Parlamentu Europejskiego, ale dzięki należytej staranności i dbałości o projekt, jego cenna idea nie upadła, a efekty widzimy właśnie dziś.

– Kiedy w Unii Europejskiej mówiło się o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej, myślałem początkowo o euroregionach, ale podmioty bez osobowości prawnej z trudem korzystały z ponadregionalnych, pomocowych programów unijnych. Nasz instrument – jak nazwał go Pan Marszałek Olgierd Geblewicz ziemią nieznaną – taką osobowość posiada. To nawet europejska osobowość prawna – stwierdził senator Obrycki. – Cieszy fakt, że regiony wspierane są przede wszystkim przez samorządy, w których zmiany na lepsze są już widoczne.

Za pośrednictwem telełączy udział w obradach wziął również prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego. – Filarem polityki transportowej Unii Europejskiej są europejskie korytarze transportowe. Taki korytarz posiadamy i my. Korytarz Adriatyk-Bałtyk to 10 korytarz. Co oznacza jego powstanie dla nas? A mianowicie elastyczność  finansową i możliwość łatwiejszego dostępu do środków pomocowych – wyliczał prof. Liberadzki. – Dzisiejszy sukces to zasługa samorządów Pomorza Zachodniego, ale nie tylko. To zasługa samorządowców z Lubuskiego, Wielkopolskiego i Dolnośląskiego, ale także samorządowców węgierskich, austriackich i chorwackich. Dziękujemy Wam za to. Teraz można liczyć, że w działania korytarza włączyć będzie można takie inicjatywy jak np. kolej nadodrzańską czy drogę ekspresową S3.

Finałowym akcentem tej części programu konferencji było uroczyste podpisanie dokumentów założycielskich Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego – Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (ŚKT-EUWT Sp. z o.o.). W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego dokument parafował wicemarszałek Wojciech Drożdż.

Spotkanie z dziennikarzami zamknęło ten punkt obrad. Nadszedł czas na publiczne ogłoszenie  wyników konkursu projektów logo studentów Akademii Sztuki w Szczecinie inspirowanych ideą Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Najlepiej oceniono prace Joanny Orzechowskiej, ale jury przyznało jeszcze dwa wyróżnienia – Michałowi Baczyńskiemu i Jolancie Brygert. Laureatom konkursu nagrody wręczyli wicemarszałek Wojciech Drożdż i dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski.

W drugim dniu konferencji jednym z tematów obrad będą zasady funkcjonowania Ugrupowania do momentu pierwszego spotkania Zgromadzenia Ogólnego.