Spotkanie z podmiotami zarządzającymi infrastrukturą portową i przeładunkową związaną z transportem wodnym śródlądowym

cze 29, 2017 | Polskie nowości

zegl

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów zarządzających infrastrukturą przeładunkową i logistyczną leżącą przy głównych śródlądowych drogach wodnych w Polsce: Odrzańskiej Drogi Wodnej, Drodze Wodnej Rzeki Wisły, w Bydgoskim Węźle Wodnym, Drodze Wodnej Górnej Wisły oraz w lokalizacjach potencjalnego przebiegu  tzw. brakujących połączeń: Kanału Śląskiego oraz połączenia Koźle-Ostrawa.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli branży dyskutowało o studiach modernizacji dróg wodnych. Sektor deklaruje gotowość do dalszej współpracy przy przygotowaniu programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Konsultacje były związane z rozpoczęciem procesu opracowania programów modernizacji głównych dróg wodnych w Polsce. Podczas spotkania przedstawiciele MGMiŻŚ zaprezentowali zostały zakresy cząstkowych analiz, które będą przygotowywane lub zlecane do realizacji w II połowie 2017 roku oraz w roku 2018 w ramach prac koncepcyjnych. Omawiano także potrzeby inwestycyjne sektora. Dyskusja koncentrowała się na perspektywach rozwoju sektora a także na bieżących potrzebach związanych z należytym utrzymaniem dróg wodnych zgodnie z aktualnymi klasami żeglowności. Poruszano także potrzebę regulacji prawnych dotyczących portów śródlądowych. Obecni na sali przedstawiciele samorządów terytorialnych dysponujących podkreślali znaczenie kompleksowego spojrzenia na sektor transportu wodnego śródlądowego wymieniając w tym kontekście potrzebę objęcia studiami zagadnień przestrzennych, spójności terytorialnej i infrastruktury dostępowej do portów.

Prowadząca spotkanie Monika Niemiec-Butryn, dyrektor departamentu żeglugi śródlądowej podkreśliła, że spotkanie jest początkiem bardziej zorganizowanej formuły dialogu z podmiotami prowadzącymi lub mającym potencjał do prowadzenia działalności przeładunkowej bezpośrednio związanej z transportem wodnym śródlądowym.

Konsultacje będą kontynuowane na kolejnych etapach prac nad analizami i studiami. Jesienią odbędzie się konferencja rozpoczynająca szersze konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ