Spotkanie z prof. Bogusławem Liberadzkim w Business Club Szczecin

mar 28, 2014 | Szczecin

1logobiznesklubuIstnieje wiele interpretacji dotyczących gospodarowania kapitałem przeznaczonym na inwestycje związane z branżą TSL, niestety trudno znaleźć te najlepsze, które maksymalnie wykorzystałyby powierzone środki. Zadajemy sobie zatem pytanie: „Quo vadis Polonia?”

27 marca br. w Czerwonym Ratuszu w Business Club Szczecin, Prezydent Kapituły BCS, Bogumił Rogowski, przywitał gości na spotkaniu z profesorem Bogusławem Liberadzkim, jednocześnie prosząc posła o komentarz na temat istotnych kwestii Pomorza Zachodniego.

Polski polityk, ekonomista, były minister transportu, poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Bogusław Liberadzki, poświęcił wiele czasu na szczegółowe porównania sieci drogowych i kolejowych. Liczby i statystyki mówią same za siebie, na tle państw europejskich stan polskiej infrastruktury nie idzie w kierunku progresu, mimo, iż na tle powszechnego zadłużenia państw Unii, Polska utrzymała dodatni wzrost gospodarczy. Dynamika zmian liczby ludności, a dokładnie, spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, tym samym rosnąca liczba osób nieaktywnych zawodowo, to jeden z głównych problemów, pozostawiający swoje echa w wielu polskich branżach.

Ogromną szansą na rozwój i zwiększenie konkurencyjności polskich regionów jest infrastruktura. Profesor Liberadzki zaznaczył, że kwintesencją poszerzania sieci transportowej jest dostarczanie możliwości użytkownikom.”Infrastruktura powinna być dostępna i rozsądnie tania. Powinna generować nie tylko zyski, ale przede wszystkim wartości dodane.” W myśl tych słów, budując powiązania drogowe i kolejowe, należy skupiać się nie tylko na obszarach krajowych, ale również na europejskich, np. korytarzu łączącym Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim, trzonem sieci transportowej Europy Środkowej,  dającym możliwości w skali globalnej.

Kolejną szansą, o której trudno nie wspomnieć, rozważając wartości dodane planowanej infrastruktury, są centra logistyczne – podstawowe elementy sieci transportowych. Przykładową lokalizacją takiego centrum mogłoby być skrzyżowanie autostrady A2 z drogą ekspresową S3.

Mając na uwadze lokalne problemy, został poruszony wątek pogłębienia toru wodnego w Szczecinie, jako podstawowego elementu prawa funkcjonowania portu oraz żeglowności rzeki Odry. Wizja 250 spławnych dni w roku brzmi idealistycznie, jednak skąd pozyskać pieniądze na doprowadzenie Odry do takiego stanu?

Według profesora perspektywa finansowa 2014 – 2020 jest obiecująca, szczególnie dlatego, że planowane jest szersze wykorzystanie instrumentów zwrotnych przy finansowaniu inwestycji. Takie możliwości daje Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”, instrument funduszu europejskiego, umożliwiający wykonywanie projektów z dziedziny transportu, energetyki i telekomunikacji. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej przewiduje środki w ramach regionalnych programów operacyjnych, dedykowanych dla rozwoju, budowy i modernizacji infrastruktury.

„Są szanse, są możliwości”, powiedział profesor Bogusław Liberadzki, jednak chcąc wykorzystać dostępne fundusze, polska administracja powinna podjąć efektywne działania, dostosowując prawo krajowe do wymogów unijnych.

K.W.