Spotkanie szczecińskich firm z przedstawicielami firmy Remontowa Marine Services Sp. z o.o.

lip 4, 2013 | Stocznie

1kmszrZ inicjatywy Klastra Morskiego, w dniu wczorajszym w sali konferencyjnej Finomaru odbyło się spotkanie licznych firm szczecińskich z przedstawicielami spółki Remontowa Marine Services.

Była to kontynuacja rozpoczętych w maju z inicjatywy prezesa Andrzeja Podlasińskiego rozmów na temat możliwości współpracy firm szczecińskich w dużych projektach, które ostatecznie bedą realizowane przez gdańskie firmy z grupy Remontowa .

    

Firmę Remontowa Marine Services na spotkaniu w Szczecinie reprezentowali :

    – Wojciech Karmasz – dyrektor ds. Handlowo-Produkcyjnych

    – Waldemar Anusewicz – dyrektor ds. Produkcji

    – Jacek Witt – Offshore Project Dicretor

Należy dodać, iż na spotkanie przybyło ponad 25 przedstawicieli z różnych branż szczecińskich firm, m.in: Apiss, Konsberg, Phoenix Poland, Marel, Cold Tech. Główny  inicjator i organizator przedsięwzięcia, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego Andrzej Podlasiński serdecznie powitał i przedstawil zebranych gości.

Po krótkiej prezentacji firmy Remontowa Marine Services jej historii, usytułowania w strukturach Grupy Remontowa i zakresu  jej działalności przedstawiciele firmy RMS przybliżyli cel ich wizyty w Szczecinie i zorganizowania takiego spotkania.

Firma Remontowa Marine Services od kwietnia 2013 jest w trakcie realizacji największego w swojej historii projektu remontu platformy wiertniczej .

Platforma należąca do brytyjskiej firmy PETROFAC o wyporności ponad 26600 ton i wymiarach 82 m długości, 75 m szerokości  i 30 m szerokości. Aktualnie ma przejść gruntowny 1platforma remont, w ramach którego zostanie wymienione większość urządzeń i instalacji.

Zatem, z uwagi na ogromny zakres prac remontowych, jak również realizację innych (bieżących) projektów firma Remontowa Marine Services postanowiła poszukać firm  podwykonawczych na terenie Szczecina.

Na spotkaniu został przedstawiony zakres prac do wykonania oraz wymagania i rygory jakim będą podlegać firmy biorące udział w projekcie.

Następnie przedstawiciele poszczególnych firm zaprezentowali swoje możliwości, potencjał i dotychczasowe dokonania, podzielili się również pierwszymi swoimi wątpliwościami związanymi z udziałem w tak dużym przedsięwzięciu.

Czekamy teraz na dalszą kontynuację rozpoczętych rozmów  i wymierne efekty tej współpracy !

Redakcja MiO