Spotkanie przedstawicieli administracji morskiej Polski i Republiki Federalnej Niemiec

sie 26, 2013 | Polskie nowości

1morzeW dniach 19 – 20 sierpnia br. odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli administracji morskiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec w zakresie uzgodnienia treści planu o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi substancjami szkodliwymi oraz ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego.

Plan regulować będzie szczegółową procedurę w zakresie działań strony polskiej i niemieckiej, zmierzających do zapobiegania i zwalczania zanieczyszczeń morza. To przyczyni się do powstania klarownych ram współpracy obu państw.

Współpraca obejmować będzie przede wszystkim bieżące monitorowanie i wzajemne informowanie o możliwych zagrożeniach, podejmowanie wspólnych działań w przypadku poważnego zanieczyszczenia morza oraz utrzymanie pełnej zdolności do działania i reagowania w wypadku sytuacji zagrażających środowisku morskiemu w obszarze Morza Bałtyckiego.

Plan stanowić będzie realizację wymagań zawartych w Konwencji Helsińskiej (o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego).