Spotkanie dotyczące zmian konwencji MARPOL

kw. 2, 2013 | Port Gdynia

1gdyniaW dniu 22 marca 2013 roku w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spotkanie organizowane we współpracy z Departamentem Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poświęcone dyskusji nt. zmian Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie zmian do Załącznika IV Konwencji MARPOL, a w szczególności kwestii dotyczących zapewnienia dostępności odpowiednich urządzeń do odbioru ścieków, zwłaszcza ze statków pasażerskich i promów w portach Morza Bałtyckiego oraz konsekwencji w/w zmian.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędów Morskich z Gdyni, Słupska i Szczecina, Kapitanatów Portów Gdańsk i Gdynia, Zarządów Portów Gdynia, Gdańsk i Szczecin Świnoujście oraz przedstawiciele Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.).