Spotkanie Anny Moskwy z Ambasadorem RP w ChRL

lip 9, 2018 | Polskie nowości

annamoskwa

9 lipca Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odbyła spotkanie z Wojciechem Zajączkowskim, ambasadorem RP Chińskiej Republiki Ludowej. Przedmiotem rozmowy były dotychczasowe działania i plany resortu związane zarówno ze współpracą bilateralną z Chinami, jak i współpracą w ramach formatu „16+1” (Europa Środkowo-Wschodnia + Chiny).

W trakcie spotkania minister Anna Moskwa przedstawiła cele i projekty Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1” w nadchodzącym czasie. Pani minister podkresliła znaczenie dwóch planowanych działań – wizyt studyjnych w portach morskich południowego Bałtyku oraz w Chinach, w zakresie żeglugi śródlądowej. Pierwsza z nich będzie miała na celu przedstawienie potencjału portów morskich wspomnianego regionu, natomiast druga – prezentacji rozwiązań i doświadczeń chińskich w zakresie transportu rzecznego. Obie wizyty będą skierowane do przedstawicieli administracji i biznesu wszystkich państw formatu „16+1”.

W kontekście funkcjonowania Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich Pani minister przedstawiła rezultaty osiągnięte podczas Światowych Dni Morza, które odbywały się w Szczecinie, od 13 do 15 czerwca br. W trakcie tego dużego  wydarzenia zostało zorganizowane spotkanie delegacji państw formatu „16+1”, które dotyczyło współpracy w kwestiach morskich. Stronę chińską reprezentował wiceminister transportu, Liu Xiaoming. Głównym tematem dyskusji było rosnące znaczenie portów morskich w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku.

Podczas poniedziałkowego spotkania rozmówcy poruszyli temat organizacji wizyty żaglowca „Dar Młodzieży”, który wpłynie do portu do Szanghaju na początku listopada 2018r, w ramach trwającego „Rejsu Niepodległości”. Ambasador Wojciech Zajączkowski zadeklarował wsparcie placówki w tym zakresie. W trakcie rozmowy Pani minister zapowiedziała także wizytę kierownictwa MGMiŻŚ w Chinach.

 

 Biuro Prasowe MGMiŻŚ