Sopot. O żegludze morskiej i śródlądowej w ramach inicjatywy Bałtyckiej

wrz 30, 2016 | Polskie nowości

1abcInicjatywa Baltyk

W Sopocie rozpoczęła się międzynarodowa debata dotycząca rozwoju basenu Morza Bałtyckiego oraz żeglugi śródlądowej. To druga edycja Inicjatywy Bałtyckiej, organizowana przez Sekretarza Generalnego Global Compact w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei.

Wśród uczestników Inicjatywy, oprócz przedstawicieli polskiego rządu są europarlamentarzyści, ambasadorzy, przedstawiciele samorządów i przedsiębiorcy.

Jerzy Materna, sekretarz stanu w MGMiŻŚ rozpoczynając dzisiejszą debatę podkreślił, iż jesteśmy w tej chwili w trakcie ratyfikacji Porozumienia AGN. Ta ONZ-owska konwencja wprowadzi nasze śródlądowe drogi wodne do sieci bazowej transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T – dodał. – Nastąpi to jeszcze w tym roku.

Dzisiejsze debata ukierunkowana jest na zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego. Dyskusje dotyczą innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w transporcie wodnym, wspomnianego rozwoju śródlądowych dróg wodnych w ramach międzynarodowych korytarzy transportowych, rozwoju transportu intermodalnego, dbałości o wrażliwy bałtycki ekosystem, a także rozwoju portów i ich zaplecza transportowego.

Uczestnicy zapoznają się również z raportami „Bałtyk dla wszystkich” oraz „Żegluga śródlądowa – Odra”, będącymi kontynuacją cyklów publikacji poświęconych regionowi Bałtyku i transportowi śródlądowemu w Polsce w roku 2015.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ