Sławomir Nowak w Pekinie: spotkanie z wiceministrem Ministerstwa Handlu CHRL

lip 25, 2012 | Polityka Morska

SNowakWczoraj (24 lipca br.) w Pekinie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak spotkał się z Wiceministrem Ministerstwa Handlu CHRL Zhong Shan. Minister Zhong Shan odpowiada w Ministerstwie Handlu za kontakty z Europą Środkowo-Wschodnią oraz realizację programu 12 Punktów Premiera Wen Jiabao.

Omówiono tematy związane z wdrażaniem umowy o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, w tym budowy połączeń pomiędzy Chinami a Europą Środkową oraz wykorzystania polskiej infrastruktury logistyczno-transportowej dla budowy sieci dystrybucji towarów chińskich w Europie Środkowej i Wschodniej.

Rozmowy dotyczyły również roli tej instytucji w realizacji zapowiedzianego w kwietniu br. przez chińskiego szefa rządu programu pogłębienia współpracy m.in. w obszarze infrastruktury. Jest to związane z realizacją podpisanej w kwietniu br. przez Ministra Sławomira Nowaka i Ministra Handlu CHRL Chen Demingiem Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury.

Odbyło się również spotkanie z władzami Bank of China: Wiceprezesem Chen Siqing, któremu towarzyszył Dyrektor Generalny zespołu ds. bankowości biznesowej, Lin Jingzhen oraz Dyrektor Generalny zespołu ds. Rozliczeń Międzynarodowych, Cheng Jun. Rozmowy dotyczyły roli Bank of China w zapowiedzianej przez rząd chiński preferencyjnej linii kredytowej w wys. 10 mld USD przeznaczonej na wsparcie chińskich inwestycji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  Podczas obu spotkań, zarówno w Ministerstwie Handlu, jak i w Bank of China, Minister Sławomir Nowak poruszył kwestię konieczności odblokowania przez Bank of China wypłaty gwarancji bankowej za umowę niezrealizowaną przez firmę Covec przy budowie autostrady A2. Minister podkreślił stanowczo, że jest to najważniejsza kwestia, którą należy uregulować, by współpraca polsko-chińska w dziedzinie infrastruktury mogła się odbywać bez obciążeń. Minister Handlu oświadczył, że rząd chiński traktuje tę sprawę bardzo poważnie, a wiceprezes Bank of China podkreślił, że honoruje wszystkie procedury i standardy bankowe i oczekuje, że chiński sąd szybko zakończy postępowanie, by można było wypłacić należną gwarancję.  Minister Sławomir Nowak odbył też rozmowę z prezesem China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) Wei Jiafu, grupy posiadającej największą w Chinach i piątą co do wielkości flotę kontenerową na świecie. Spotkanie było kontynuacją poniedziałkowych spotkań z przedstawicielami firm wchodzącymi w skład Grupy COSCO, w tym z dyrektorem generalnym Tan Bing z firmy Cosco Shipping Line & Cosco Freight Forwarding Company.  W dniach 23-28 lipca br., Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak na zaproszenie Li Shenglin, Ministra Transportu CHRL odbywa oficjalną wizytę w Chińskiej Republice Ludowej.

Wizyta jest organizowana we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Ministrowi towarzyszy Andrzej Massel, podsekretarz stanu w MTBiGM odpowiadający za transport kolejowy, Sławomir Majman, prezes zarządu PAIiIZ, oraz przedstawiciele firm z sektora transportu morskiego, kolejowego i lotniczego. Celem wizyty jest umocnienie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem lokowania inwestycji zagranicznych oraz prowadzenia biznesu.