Sławomir Kalicki: „Jesteśmy włączeni w budowę strategii rozwoju portu…”

cze 26, 2012 | Port Gdynia

 

Morza i Oceany: – Jak mnie pamięć nie myli Rada Interesantów Portu Gdynia powstała 13 lat temu?

SlawomirKalickiSławomir  Kalicki, Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia: – Rada Interesantów Portu Gdynia powstała w sierpniu 1997 roku, a zatem to już 15 lat.

Morza i Oceany – Co do tej pory udało się załatwić dla prawidłowego funkcjonowania Portu Gdynia?

Sławomir Kalicki: – Dobre pytanie, ale Rada Interesantów Portu Gdynia nie jest od załatwiania czegokolwiek dla Portu Gdynia, zresztą dotyczy to również pozostałych portów. Zgodnie z Ustawą o portach i przystaniach morskich jest organem doradczym podmiotu zarządzającego portem, czyli spółki akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Organy tej spółki są od „załatwiania”, a nie Rada Interesantów Portu Gdynia, i to jest pytanie do Nich. Fakt, że Ustawa traktuje utworzenie Rady Interesantów Portu Gdynia fakultatywnie, determinuje jej kompetencje i możliwość oddziaływania. Otóż są one mocno ograniczone , jeżeli jest brak inicjatywy ze strony organów spółki, głównie zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdynia. To oczywiście nie oznacza, że byliśmy przez te 15 lat bierni. Z własnej inicjatywy angażowaliśmy się w budowę strategii rozwoju portu, interweniowaliśmy w sprawach naszych członków, braliśmy czynny udział w procesie ustalania podatku VAT od usług portowych, czy też staramy się uporządkować problem instytucji kontrolnych działających na terenie portu.

Morza i Oceany: – Które z działań uważa Pan za ogromny sukces Rady?

Sławomir Kalicki: – Powiem przekornie, że największym sukcesem Rady Interesantów Portu Gdynia jest fakt, że w ogóle istnieje, co przecież nie jest wcale regułą. Myślę, że z czasem wszyscy bardziej zrozumiemy i docenimy co oznacza i co nam daje status spółki użyteczności publicznej jaki dał ustawodawca Zarządom portów, będziemy potrafili to lepiej wykorzystać. Wzrośnie wtedy rola Rady Interesantów Portu jako publicznego organu doradczego, a może tak się stać tylko wtedy, gdy zapewniona będzie ciągłość działania naszej organizacji.

Morza i Oceany: – Jakie macie Państwo przed sobą wyzwania na najbliższe lata?

Sławomir Kalicki: – Jest wiele spraw, którymi chcielibyśmy lub moglibyśmy się zająć wspomagając działania Zarządu Portu. Jednak najważniejsze wydaje się włączenie Rady Interesantów Portu Gdynia w budowę strategii rozwoju portu, szczególnie w sferze rozbudowy potencjału kontenerowego i możliwości obsługi statków oceanicznych.

Morza i Oceany: – Rada Interesantów Portu Szczecin walczy ostatnio o 12,5 m dla Szczecina? Czy wspieracie ich, chociażby duchowo?

Sławomir Kalicki: – Oczywiście tak, życzymy im sukcesu, aczkolwiek mamy podobny problem, tylko że walczymy o 15 m.

Morza i Oceany: – Czy podejmiecie jakieś wspólne plany, by ułatwić funkcjonowanie wszystkich portów na polskim Wybrzeżu?

Sławomir Kalicki: – Z Zarządem Rady Interesantów Portu Szczecin jesteśmy w kontakcie, a szczególnie jak pracujemy nad sprawami dotyczącymi wszystkich portów. Tak było ostatnio, ze wspomnianym podatkiem VAT.

Dziękujemy

Rozmawiał: Bogdan Tychowski