Sławomir Bałazy, Prezes Żeglugi Polskiej S.A.

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

slawomirbalazyJest rodowitym szczecinianinem. Absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Politechniki Szczecińskiej. Swoją przygodę zawodową w Polskiej Żegludze Morskiej rozpoczął w 1982 roku od funkcji starszego inspektora eksploatacji. Przez siedem lat był na różnych, odpowiedzialnych, stanowiskach w dziale operacyjnym eksploatacji statków. W latach 1989 – 1992. r  został przedstawicielem firm żeglugowych w Kopenhadze. W kolejnych latach 1992 – 1996 r. ponownie znalazł się w dziale eksploatacji a następnie zostaje jego kierownikiem. Z kolei w latach 1996 – 1999 r. piastuje funkcję dyrektora spółki Polskiej Żeglugi Morskiej w Madrycie – Iberia S.A Madryt. Po powrocie do swojego ukochanego Szczecina, zawsze to podkreśla, zostaje w roku 1999  dyrektorem pionu nadzoru właścicielskiego a po dwóch latach jest już prezesem Żeglugi Polskiej S.A, spółki należącej do Grupy PŻM, którą kieruje nie przerwanie do dziś. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w pracach zespołów trójstronnych ds. żeglugi, w tym prac związanych z podatkiem tonażowym oraz ustawą o pracy na statkach. Żonaty, syn.
Hobby: turystyka w Polsce, szczególnie zachodniopomorska oraz fotografia.