Seminarium europejskich klastrów morskich – ENMC Action Plan 2015/2016

wrz 13, 2015 | Polskie nowości

1abcklastry

Spotkanie europejskich klastrów morskich stowarzyszonych w European Network of Maritime Cluster ENMC odbyło się w Madrycie w dniach 10-11 września br. Gospodarzem spotkania był pan Alejandro Aznar, Chairman of the Clúster Marítimo Español. Organizatorem spotkania był Francis Vallat, Chairman of the European Network of Maritime Clusters ENMC, którego wspierał Paul Marceul, Secretary-General ENMC.

Tematem spotkania była integracja działania klastrów europejskich w obszarze statystyki morskiej oraz innych działań. Rozważano możliwość utworzenia Europejskiego Klastra Morskiego, której to sprawie sprzyja Karmenu Vella , komisarz ds. morskich oraz Gesine Meissner, członek Parlamentu Europejskiego  (Head of the Intergroup Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas). Polski Klaster Morski deklaruje wsparcie obu inicjatyw, podkreślając że konieczne jest opracowanie konkretnego projektu i biznesplanu każdego przedsięwzięcia.

Należy podkreślić, że przemysły morskie i działania w obszarze gospodarki morskiej (edukacyjne, organizacyjne, ekologiczne i inne) stanowią liczące się i istotne źródło innowacji, transferu wiedzy i wartości dodanej w gospodarce światowej. Tak zwana niebieska gospodarka jest w Unii Europejskiej traktowana priorytetowo. Szacuje się, że przemysły morskie zatrudniają około 5,4 mln osób, które wytwarzają 500 mld euro wartości dodanej. Prognozuje się, że do 2020 r. ilość zatrudnionych może wzrosnąć do 7 mln osób, a wartość dodana produktów i usług „niebieskiej gospodarki” do 600 mld euro, stwierdza się w inicjatywie zatytułowanej „Niebieski wzrost: perspektywy w zakresie zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich”. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że przemysły morskie  będą tratwą ratunkową dla europejskiej gospodarki w dobie ciągłych kryzysów targających państwa położone wokół Morza Śródziemnego[3]. Według Komisji Europejskiej  (KE) turystyka nadmorska i morska zatrudnia najwięcej osób w gospodarce morskiej i generuje największą wartość dodaną brutto spośród europejskich przemysłów morskich.

We wspomnianym dokumencie do perspektywicznych obszarów działalności zaliczono:  wykorzystanie energii mórz i oceanów (prognozuje się, że moc zainstalowana elektrowni ulegnie podwojeniu), morskie górnictwo surowców mineralnych (jego wartość  w najbliższych 10 latach powinna wzrosnąć do 5 mld euro, a do 2030 r. do 10 mld euro). Priorytetowym obszarem w UE ma być akwakultura i biotechnologia, które mają być źródłem dla masowej produkcji żywności, kosmetyków, farmaceutyków, chemikaliów oraz biopaliw.

Państwa i regiony korzystające z morza i położenia nadmorskiego rozwijają się dynamiczniej niż kraje i regiony, które z nie korzystają z zasobów morza i nadmorskiego położenia kraju. W wielu przypadkach państwa z rozwiniętymi przemysłami morskimi i szeroko wykorzystując dostęp do morza łagodniej przechodzą recesję i dywersyfikują gospodarkę, rozwijając produkcję i usługi zarówno w branżach tradycyjnych (np. surowce, ich transport i przetwórstwo) jak i innowacyjnych (ICT, biotechnologia, medical innovations, creative industries, dynamiczne systemy logistyczne, uszlachetnianie towarów i usług i ich reeksport itd.). Z kolei rozwój tych branż wymusza aktywność w obszarze przemysłów morskich. Działalność w przestrzeni gospodarki morskiej wywołuje więc popyt pochodny w krajach i regionach, które tę gospodarkę rozwijają. Rozwój branż morskich wywołuje popyt na innowacyjność w innych sektorach gospodarki narodowej, badaniach naukowych i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

Innowacje w gospodarce morskiej, naukach zajmujących się eksploracją morza i pracujących na rzecz przemysłów morskich powodują zacieśnianie więzi z gospodarką światową i zwiększają udział kraju w korzystaniu z globalnego podziału pracy. Kraj korzystający w sposób kompleksowy z nadmorskiego położenia zwiększa swój udział w PKB gospodarki światowej, a pozyskane środki są w sposób pośredni lub bezpośredni transferowane do kraju, o czym można przekonać się obserwując gospodarki państw azjatyckich.

Działalność europejskich klastrów morskich w ramach ENMC potwierdza istotną rolę przemysłów morskich w rozwoju Unii Europejskiej i jest dostrzegane w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Hasło „Blue Growth” funkcjonuje w prawie wszystkich obszarach  gospodarki Unii europejskiej i stanowi istotną szansę wzrostu jej konkurencyjności i wnosi wymierną wartość dodaną, której udział (wraz z popytem pochodnym generowanym przez przemysły morskie) szacowany jest od 3% do 9% (w zależności od kraju).

MG

Źródło: http://klastermorski.com.pl/?p=3221