Seminarium Akademii OFFSHORE „Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich” 15 stycznia 2014, Gdańsk

sty 9, 2014 | Polskie nowości

1akaoffshoPolskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej zaprasza na kolejne seminarium Akademii OFFSHORE pt. „Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich”, które odbędzie się 15 stycznia 2014 roku w Gdańsku.

W ramach seminarium Akademii OFFSHORE zaprezentujemy Państwu informacje nt. założeń formalno-prawnych dotyczących prowadzenia prac planistycznych oraz uwagi i wnioski

z dotychczasowych realizowanych pilotażowych planów zagospodarowania morza. Ponadto zaprezentowane zostaną doświadczenia niemieckiej administracji morskiej w zakresie planów uwzględniających lokalizację morskich farm wiatrowych i ich infrastruktury.

W programie seminarium przewidziano wykłady przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz firmy BSH.

Akademia OFFSHORE jest platformą edukacyjno-informacyjną Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, rozwijaną przy współpracy z Patronem Merytorycznym – Instytutem Morskim w Gdańsku oraz partnerami branżowymi – wiodącymi firmami na rynku morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Partnerami fazy pilotażowej Akademii OFFSHORE w 2012 były

– Det Norske Veritas (DNV) i GL Garrad Hassan.

Misją Akademii OFFSHORE jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym bezpośredniego dostępu do najnowszej wiedzy i najlepszej praktyki w zakresie planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych, jak również przygotowania i organizacji produkcji oraz usług dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Następna edycja Akademii OFFSHORE  odbędzie się w marcu 2014 i będzie poświęcona zagadnieniom technologicznym oraz logistycznym związanym z morską energetyką wiatrową.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.ptmew.pl