Sejm. Komisja przyjęła projekt o rybołówstwie morskim

maj 15, 2017 | Polskie nowości

Ryby D

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

W posiedzeniu komisji wziął udział Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Projekt ustawy zakłada, że indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe, których armatorzy nie są w stanie wykorzystać – powinny zostać zwrócone do dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Minister, korzystając z uprawnień przyznanych przez ustawodawcę dokonywałby podziału tych kwot połowowych.

W projekcie ustawy wydłużony jest termin rezygnacji przez armatora statku rybackiego (w danym roku kalendarzowym) z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej (danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych) do dnia 15 lipca. Dodatkowo ustawa przewiduje, że zabronione będzie prowadzenie połowów gatunku organizmów morskich, którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana.

Do projektu ustawy zostały zgłoszone poprawki poselskie, które miały charakter merytoryczny

Zgłoszone poprawki merytoryczne dotyczyły:

– obniżki opłaty za wydanie pozwolenia dla armatorów statków, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na transporcie wędkarzy w wybrane rejony morskie w celu prowadzenia rybołówstwa rekreacyjnego

– zniesieniu obowiązku wpisywania przez kapitanów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, do miesięcznego raportu połowowego ilości i gatunków złowionych lub przyłowionych organizmów morskich. Obie poprawki zostały przyjęte przez Komisję.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ