Sala Kolumnowa Sejmu. Dzień Rybaka i Wędkarza

cze 23, 2016 | Różne

1abcdzienrybmin grbarczyk konf 2206

Wczoraj w Sejmie RP odbyła się konferencja rybacka Dzień Rybaka i Wędkarza. Celem była prezentacja problemów rybackich, potrzebnych działań, które mają zapewnić dobre podstawy do produkcji ryb oraz popularyzacja walorów dietetycznych i kulinarnych mięsa ryb.

Wydarzenie otworzył Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

– Wspieramy wszelkie działania służące kultywowaniu i propagowaniu konsumpcji ryb – powiedział minister Gróbarczyk podkreślając wagę rybactwa, wędkarstwa i akwakultury. Zapewnił, że ministerstwo będzie dbało o rozwój tego sektora.

Wśród prelegentów byli m.in. Dionizy Ziemiecki, prezes Związku Producentów Ryb, Jacek Juchniewicz, prezes Stowarzyszenia Producentów ryb Łososiowatych, Marek Ferlin z Polskiego Towarzystwa Rybackiego i Mirosław Purzycki, prezes Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz Grzegorz Hałubek, doradca ministra ds. rybołówstwa w MGMiŻŚ.

O perspektywach finansowania wspólnej polityki rybołówstwa mówiła Marta Rabczyńska-Kapcińska, z-ca dyr. Departamentu Rybołówstwa w MGMiŻŚ. Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska zaprezentował referat dotyczący reformy gospodarki wodnej. Pozostałe wystąpienia dotyczyły m.in. stanu zasobów ryb w Bałtyku i problemów rybołówstwa morskiego, a także restytucji gatunków, współczesnej akwakultury.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ