Są Przyjazne Brzegi…

cze 12, 2012 | Żeglarstwo

LOGONPB2012Zachęcamy wodniaków, by obecny sezon wykorzystać nie tylko dla przyjemności, ale i dla „spełnienia obywatelskiego obowiązku” – oceny nowych i modernizowanych przystani oraz innych inicjatyw czyniących polskie brzegi bardziej przyjaznymi. Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Regulamin konkursu oraz listę dotychczasowych laureatów znaleźć można w folderze do pobrania http://www.polskieszlakiwodne.pl/?link=7&;txt=2444&typ=2.

 

Mówi on między innymi:

2. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnianie kandydatów najbardziej aktywnych na tym polu, łamiących stereotyp, iż odwrócone są „plecami” do rzek i innych wód.

3. Jury osobno ocenia kandydatów do nagrody według wielkości inwestycji, od małych gmin i wsi, po duże miasta. ocen są stanice kajakowe, mariny żeglarskie i przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych.  W miarę możliwości (zgłoszeń kandydatów) jury wyróżnia osobno: • Duże inwestycje, w tym wspierane ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, • Małe inwestycje, niezależnie od źródeł finansowania i form własności, • Przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym.

4. Poza Nagrodami Przyjaznego Brzegu dodatkowo jury może przyznawać  Nagrodę Główną (Grand Prix) i nagrody specjalne. • Nagrody specjalne dotyczyć mogą także inicjatyw związanych z ochroną środowiska                   i działaniami na rzecz turystów niepełnosprawnych, • Nagrodami specjalnymi wyróżnione mogą być osoby fizyczne za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji polskich szlaków wodnych i turystyki wodnej, 

PortWilkasyW dotychczasowych ośmiu edycjach nagrodzono już ponad sto przedsięwzięć, czyniących nasze wody i brzegi bardziej przyjaznymi dla turystów i lokalnych społeczności. W ostatniej edycji Grand Prix a zarazem Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki otrzymał Port PTTK Wilkasy, jedna z nowych ekomarin na Mazurach. Zgłoszenia zbierane są do końca roku, należy je przesyłać na adres: „Przyjazny Brzeg” Centrum Turystyki Wodnej PTTK 01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40 e-mail: ctw@pttk.pl„>ctw@pttk.pl sekretarz jury: Mirosław Czerny e-mail: polskieszlakiwodne@interia.pl„>polskieszlakiwodne@interia.pl, czerny@go2.pl„>czerny@go2.pl.

Sekretarza jury Nagrody Przyjaznego Brzegu Mirosław Czerny