Rząd realizuje postulaty Kongresu Morskiego

kwi 21, 2015 | Polskie nowości

13.MKM MiniterstwoPostulaty NewsWnioski i postulaty, wypracowane przez twórców i uczestników 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, znalazły się ostatnio w rządowej Uchwale w sprawie polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Jedną z kluczowych propozycji była kwestia wypracowania doktryny morskiej państwa polskiego. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Rada Ministrów w dniu 17 marca 2015 roku przyjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

Zakłada ona, iż celem strategicznym polityki morskiej jest zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB, a także wzrost zatrudnienia w tej części gospodarki. Rządowy dokument wskazuje na dziewięć strategicznych kierunków rozwoju polityki morskiej.

Jednym z nich jest wsparcie pozycji polskich portów morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście). Zakłada on realizację inwestycji, które poprawią dostęp do nich od strony morza i lądu, jak również wzmocnią pozycję w regionie Bałtyku i transeuropejskiej sieci transportowej.

Ponadto marcowa uchwała jest skupiona wokół takich zagadnień jak m.in.: zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy oraz zrównoważone zarządzanie rybołówstwem morskim.

Tegoroczny Kongres Morski odbędzie się w dniach 10-12 czerwca w Szczecinie.