Rząd przyjął projekt ustawy o wyposażeniu morskim

paź 5, 2016 | Różne

1abcChiOldShips

Wprowadzenie zasad przeprowadzania oceny zgodności wyposażenia morskiego i obowiązków jego producentów – zakłada projekt ustawy o wyposażeniu morskim, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Projekt ustawy przygotowało ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jak wskazało w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu, projektowana ustawa ma zapewnić jednolite stosowanie zasad związanych z nadzorem rynku nad wyposażeniem morskim. Projekt ma charakter techniczny – dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

W projekcie określono zasady przeprowadzania oceny zgodności wyposażenia morskiego i obowiązki jego producentów. Wskazano zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność wyposażenia morskiego, a także sposób notyfikacji tych jednostek oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim.

„Wdrożenie do polskiego prawa aktualnych wymogów unijnych stworzy warunki dla polskich producentów do wytwarzania wyposażenia morskiego, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz umożliwi im prowadzenie konkurencyjnej działalności na rynku Unii Europejskiej” – wskazało w komunikacie CIR.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zapewnić mają także organom administracji skuteczne wykonywanie zadań nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim.

„Zaproponowane przepisy pozwolą uniknąć nakładania nieadekwatnych obciążeń i obowiązków na podmioty gospodarcze, jednostki notyfikowane i organy administracji rządowej w sektorze wyposażenia morskiego” – poinformował CIR.

Proponowane przepisy zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim.

Źródło: PAP