Rząd przyjął projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej

lip 22, 2015 | Polskie nowości

1azeglugasrod

Rada Ministrów 21 lipca 2015 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Głównym celem proponowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Komisji Europejskiej, określającej zasady otrzymywania i przekazywania informacji o statkach śródlądowych.

Zgodnie z projektem przekazywanie informacji o statkach odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej bazy danych, za której prowadzenie odpowiedzialny będzie Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Będzie on pełnił rolę koordynującą w ramach wymiany danych udostępnianych zarówno przez administrację żeglugi śródlądowej w Polsce oraz podmioty zagraniczne. Baza ta oprócz administrowania informacjami wymaganymi przez przepisy unijne, służyć będzie również do gromadzenia i wymiany innych informacji z zakresu żeglugi śródlądowej, co przyczyni się do usprawnienia wykonywania zadań nałożonych na organy administracji żeglugi śródlądowej.

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju