Badania rynku potwierdziły konieczność rozbudowy terminalu LNG

lut 27, 2013 | Terminal LNG

1badanieWyniki badania rynku przeprowadzonego na przełomie 2012 i 2013 roku przez spółkę Polskie LNG wskazują na znaczne zapotrzebowanie na zwiększenie mocy regazyfikacji, jak również inne usługi, które mogły by być świadczone przez terminal LNG w Świnoujściu. Ujawniony potencjał rynku już dzisiaj uzasadnia rozbudowę terminalu o trzeci zbiornik. W 2020 r. zapotrzebowanie na usługi, wraz z już zarezerwowaną mocą regazyfikacji, osiągnie poziom bliski maksymalnych możliwości terminalu po jego ewentualnej rozbudowie.

Celem badania rynku (ang. market screening) było ustalenie zapotrzebowania podmiotów potencjalnie zainteresowanych rynkiem LNG na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu w tym zwiększenie mocy regazyfikacji i świadczenie dodatkowych usług. Usługi te polegałyby głownie na przeładunku LNG na cysterny samochodowe i cysterny kolejowe, bunkrowaniu statków paliwem LNG, przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające oraz usługę magazynowania LNG w terminalu w latach 2015-2029.

„Wyniki badania są dla terminalu LNG obiecujące. Rynek wysłał nam jasny komunikat, że powinniśmy kontynuować prace, które pozwolą nam na podjęcie decyzji o rozbudowie terminalu LNG. Zapotrzebowanie na usługi związane z LNG już na tym etapie jest na tyle duże, że może przekroczyć możliwości terminalu LNG nawet po ewentualnej rozbudowie.  Co więcej rynek jest nie tylko zainteresowany zwiększeniem mocy regazyfikacji, lecz także potencjalnymi usługami dodatkowymi, głównie przeładunkiem na cysterny samochodowe oraz przeładunkiem na mniejsze jednostki. Wyniki badania są wyrazem tego jak dynamicznie zmienia się rynek handlu LNG i jego potencjalne możliwości wykorzystania” – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.

W badaniu rynku, które zostało przeprowadzone w dniach 20.11.2012 r. – 11.01.2013 r., wzięły udział 22 podmioty polskie oraz zagraniczne. Uczestnicy badania rynku to m.in. firmy zajmujące się obrotem gazem oraz obrotem energią. Dodatkowo kilka podmiotów zagranicznych, w tym z Niemiec i Szwecji, nie wzięło formalnego udziału w badaniu, jednakże wyraziło swoje zainteresowanie wykorzystaniem możliwości terminalu w Świnoujściu.

Wyniki badania rynku są jednoznacznym sygnałem, że podmiotom potencjalnie zainteresowanym korzystaniem z terminalu LNG zależy na zwiększeniu mocy regazyfikacji. Już w 2015 r. zapotrzebowanie podmiotów krajowych może przekroczyć możliwości terminalu (moc regazyfikacji 570 tys. Nm3/h). Zapotrzebowanie zgłoszone w badaniu w 2020 r. włączając zarezerwowaną obecnie mocą regazyfikacji osiąga poziom około 800 tys. Nm3/h, bliski maksymalnych możliwości regazyfikacji w terminalu po jego rozbudowie (860 tys. Nm3/h). Przy obecnych możliwościach terminalu istnieje możliwość importu 5 mld m3 gazu ziemnego, zaś po rozbudowie instalacji w tym budowie trzeciego zbiornika na LNG możliwość importu zwiększy się do 7,5 mld m3 gazu ziemnego. Polska zużywa rocznie ponad 14 mld m3 gazu.

Decyzja o ewentualnej rozbudowie terminalu LNG zostanie podjęta jeszcze w 2013 roku. Spółka Polskie LNG na obecnym etapie będzie kontynuowała, związane z ewentualną rozbudową terminalu, analizy ekonomiczne, prawne i techniczne. Przed podjęciem wiążącej decyzji biznesowej konieczne jest zwłaszcza ustalenie opłacalności finansowej projektu
w stosunku do poniesionych kosztów oraz prawne i technologiczne możliwości jego wykonania. Po przeprowadzeniu powyższych analiz możliwe będzie podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu i wprowadzaniu nowych funkcjonalności.

Maciej Mazur