Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce

kwi 27, 2016 | Polskie nowości

1abc20160426MJKZS

W Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstw i zarządów Spółek Skarbu Państwa, które są zainteresowane rozwojem żeglugi śródlądowej w Polsce. Uczestniczył w nim wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Organizatorem była Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od inauguracji w 2000 r., przystąpiło do niej ponad 12 tys. członków ze 145 krajów. Odbywające się 26 kwietnia br. spotkanie miało na celu przeanalizowanie korzyści, jakie mogą płynąć z realizowanej strategii rządowej w obszarze rzecznych korytarzy transportowych dla prowadzonej przez nie działalności.

„Żegluga śródlądowa jest ważna dla rozwoju polskiej gospodarki. Mówimy o niej między innymi w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – podkreślił wiceminister Kwieciński. 

Dodał, że poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych ma na celu zwiększenie przewozów. 

„Ze względu na korzystny układ sieci śródlądowych dróg wodnych, możliwe jest wykorzystanie ich w połączeniu z transportem kombinowanym” – powiedział wiceszef resortu. 

Wskazał, że ta forma transportu jest jedną z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych.

„Tylko kompleksowe podejście do rozwoju żeglugi śródlądowej pozwoli na jej dynamiczny rozwój i znaczne zwiększenie ilości przewożonych ładunków” – podkreślił Jerzy Kwieciński. 

Wspomniał, że rozwój śródlądowych dróg wodnych wspierany jest również ze środków Unii Europejskiej – Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W latach 2007-2013 dofinansowanie UE wyniosło ponad 335 mln zł. Na lata 2014-2002 alokacja wynosi ok. 1,1 mld zł.  

 

mr.gov.pl