ROZWIJANIE ŻEGLARSKIEGO SZLAKU

mar 13, 2013 | Żeglarstwo

1szlakOd pięciu lat trwa realizacja, szacowanego już obecnie na ponad ćwierć miliarda złotych, projektu inwestycyjnego pod nazwą Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. W projekcie, dofinansowywanym w 40 procentach ze środków unijnych, uczestniczy kilkanaście zachodniopomorskich gmin oraz trzy organizacje żeglarskie. Na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 projekt budowy regionalnej sieci portów i przystani żeglarskich został wpisany na wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego “Pomost”, zawiązanego już w roku 2004 z inicjatywy kpt. jachtowego Zbigniewa Jagniątkowskiego. Wraz z pojawiającymi się dalszymi możliwościami, jego beneficjenci sięgnęli także do innych źródeł dofinansowania, takich jak: INTERREG IVA, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Sektorowy Program Operacyjny “Ryby”, a przede wszystkim – we współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną – do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG, działanie 8.4).

A oto przegląd uzyskanych do marca 2013 roku efektów oraz zamierzeń związanych z nadal trwającą budową Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Darłowo

02W wydzielonej części baseny rybackiego w Darłówku, kosztem 1,2 mln zł utworzono marinę zdolną przyjąć jednocześnie 70 jachtów. Jachty cumować będą do stanowisk cumowniczych (Y-bomów) przy dwóch dużych pływających pomostach cumowniczych wyposażonych w przyłącza poboru wody pitnej i energii elektrycznej. Oficjalne jej otwarcie połączone zostanie w dniu 18 maja br z inauguracją tegorocznego sezonu żeglarskiego.

 

 Mielno

1fot. panoramio.comZ uwagi na wysoki koszt przedsięwzięcia, Gmina Mielno odstąpiła od wcześniej planowanej swojej dużej inwestycji w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Nie oznacza to jednak rezygnacji z zasadniczej poprawy gminnej infrastruktury żeglarskiej. Niedawno, bo 23 lutego br został podpisany list intencyjny w sprawie wspólnej inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Mielno i Starostwa Koszalińskiego – projektu o nazwie „Śluza – budowa kanału łączącego Jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim”. Inwestycja ma być zakończona w trzecim kwartale przyszłego roku. Służący ochronie przeciwpowodziowej rejonu Mielna i Uniścia około 400-metrowy kanał o szerokości 30 metrów i średniej 3-metrowej głębokości, umożliwi jachtom przemieszczenie się z Bałtyku na Jezioro Jamno i odwrotnie. W przyszłości u wejścia na jezioro ma być zbudowana przystań jachtowa.

 Kołobrzeg

1WIZUALIZACJAKolobrzeg26 maja ubiegłego roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia pierwszej mariny zbudowanej w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Kosztem około 13 mln złotych stary basen jachtowy przekształcono w wygodną marinę dla 70 jachtów z pięknym budynkiem klubowym, hangarem dla jachtów oraz starannie zagospodarowanym terenem.
Fot. Wizualizacja Kołobrzeg
Popularność jaką kołobrzeski port cieszył się wśród krajowych i zagranicznych żeglarzy (w minionym sezonie żeglarskim zawinęło tu ponad tysiąc jachtów) sprawiła, że podjęto już działania służące rozbudowie żeglarskiej infrastruktury. W położonym w sąsiedztwie niewielkim basenie łodziowym zbudowanych zostanie 30 miejsc postojowych, a na nabrzeżu stanie żuraw zdolny podnosić jachty o wadze do 8 ton.
Docelowym rozwiązaniem, dla którego opracowany już został program funkcjonalno-użytkowy, stanie się pokazany na wizualizacji większy basen jachtowy, który ma być wykopany na Wyspie Solnej, poniżej istniejącego. W przyszłej marinie przewidziano stworzenie 160 miejsc postojowych, zaplecze sanitarne, możliwość poboru wody pitnej, energii elektrycznej itp. Termin rozpoczęcia tej inwestycji uzależniony jest – oczywiście – od uzyskania na ten cel niezbędnego wsparcia finansowego.

Dziwnów

ACCamera 1W sąsiedztwie istniejącego basenu rybackiego przygotowano już teren oraz rozpoczęto wbijanie ścianki szczelnej pod wybieraniem ziemi pod przyszły basen jachtowy. W nowej marinie, która ma powstać do jesieni br, przewidziano 60 wygodnych miejsc postojowych dla jachtów o długości do 12 m, bosmanat, zaplecze sanitarne. Wcześniej, bo już w czerwcu, 15 Y-bomów umożliwiających bezpieczny postój dla 30 jachtów morskich zostanie ustawionych za mostem, na miejskiej przystani sezonowej przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Koszt budowy basenu jachtowego oszacowano na 8,4 mln zł, a przystani sezonowej na 1,4 mln złotych.

 Kamień Pomorski

1kamienpomorski007Zbudowana od podstaw piękna marina dla 240 jachtów, z pawilonem klubowym, sanitariatami oraz zadbanym otoczeniem przystaniowym została przekazana żeglarzom w dniu 9 czerwca ub. roku. Jej budowa kosztowała 20,4 mln złotych. By stała się dostępna również dla większych jachtów morskich, niezbędne staje się pogłębienie toru wodnego między Dziwnowem i kamieńską mariną.

 

 

Świnoujście

1swinoujsciePonad 18 mln kosztowała budowa eleganckiej i wygodnej mariny w Basenie Północnym, przez lata będącym bazą radzieckiej floty wojennej. W ubiegłym roku oddano nowe nabrzeża, pływające pomosty z punktami poboru wody pitnej oraz energii elektrycznej. Marina, zdolna jednocześnie przyjąć nawet do 400 jachtów, otrzymała duży pawilon z bosmanatem oraz sanitariatami, monitoring, stację paliwowa. Przystań stale się rozbudowuje. Jeszcze w bieżącym roku wyremontowany i przystosowany zostanie do pełnienia funkcji bosmanatu oraz brakującego tam zaplecza sanitarnego wolnostojący budynek przy zachodnim nabrzeżu basenu jachtowego.

 

 Wapnica, gmina Międzyzdroje

1WapnicaKilarskiNiedawno zakończyła się trwająca około roku i kosztująca ponad 8 mln zł budowa portu jachtowego dla 52 jachtów. Wykonano 210 m nabrzeża postojowego, slip, wyremontowano wejście do portu, postawiono pomosty pływające wyposażone w niezbędne przyłącza, zbudowano elegancki bosmanat.

 

 

 

 Wolin

1WolinKilarskiTrwa zaawansowana budowa basenu jachtowego z akwatorium o powierzchni ponad 1600 m.kw., ze stanowiskami postojowymi dla 30 jachtów. Do nabrzeży o łącznej długości 230 metrów doprowadzona będzie sieć wodociągowa i elektryczna. Z uwagi na prowadzone tam badania archeologiczne, zakończenia inwestycji wartości ponad 4 mln zł można spodziewać się nie wcześniej niż w lipcu br.

 

 

 

 Nowe Warpno

1przystanN.WarpnoOkoło 1,3 mln zł ma kosztować budowa od podstaw nowej przystani jachtowej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Przystań, usytuowana na brzegu Jeziora Nowowarpieńskiego połączonego z Zalewem Szczecińskim, będzie dostępna dla jachtów o mniejszym zanurzeniu. Władze gminy zapowiadają, że jej otwarcie nastąpi jeszcze przed wakacjami.

 

 

Stepnica

1StepnicaW ubiegłym roku zakończono budowę przystani żeglarskiej na Kanale Młyńskim, zdolnej jednorazowo przyjąć ponad 300 jachtów. Kosztem około 8 mln zł wykonano ponad 1,5 km nowej ścianki szczelnej, przystosowano do cumowania jachtów: drewniany pomost wzdłuż nabrzeża południowego oraz brukowany ciąg spacerowo – komunikacyjny wzdłuż nabrzeża północnego, doprowadzono sieć wodociągową i instalację elektryczną, wykonano oświetlenie terenu, pogłębiono akwatorium do 2,5 m.

 

 Lubczyna, gmina Goleniów

1SAM 1151W styczniu br Urząd Gminy w Goleniowie oficjalnie ogłosił przystąpienie do realizacji projektu pn. „Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie”. Przedsięwzięcie, wycenione na blisko 7 mln zł, obejmuje m.in: remont i przebudowę nabrzeży w południowym i północnym basenie jachtowym, pogłębienie do 2 metrów toru podejściowego i basenów, budowę nowych sieci wodociągowej i elektrycznej, oświetlenie terenu, 40 odnóg cumowniczych (Y-bomów) dla różnej wielkości jachtów oraz zagospodarowanie pozostałego terenu przystani. Całość ma być ukończona do końca maja 2014 roku.

 

 Szczecin – Miejska Marina na Wyspie Grodzkiej

1wizualizacjawpagrodzkaDocelowo, do roku 2020 ma tu powstać marina dla 150 jachtów, z bogatym zapleczem lądowym. Zakończył się już trwający od sierpnia ubiegłego roku wstępny etap budowy. Kosztem ponad 9 mln zł teren pod marinę podniesiono o 2 metry oraz wykonano przyłącza mediów. Obecnie trwa monitorowany długotrwały proces osiadania gruntu. Miasto ogłosiło już przetarg na wykonanie sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, ciągów komunikacyjnych i placów, otwieranej kładki łączącej Wyspę Grodzką z Łasztownią oraz na pływające pomosty dla 80 jachtów. Ten etap budowy, szacowany na około 12 mln złotych, raczej nie zakończy się, jak pierwotnie planowano, przed tegorocznym sierpniowym finałem The Tall Ships Race.

Szczecin – Centrum Żeglarskie

1CentrumzeglarskieNad Jeziorem Dąbie trwa rozbudowa Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. W roku 2012 wykonano roboty pogłębiarskie, Centrum wzbogaciło się o nowe nabrzeża dla dalszych 100 jachtów, budynek stołówki , kolejny hangar dla jachtów, rozbudowano instalację oświetleniową, elektryczna i energetyczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wartość ubiegłorocznych inwestycji ponad 5 mln zł. Całość przedsięwzięcia oszacowana została na 35 mln zł. Teraz na remont i modernizację czekają jeszcze budynki i teren przejęte od Straży Granicznej.

 

 Szczecin – SEJK Pogoń

1SEJKPogonW roku 2012 dwukrotnie powiększono akwatorium przystani. W bieżącym roku przewidziano kontynuowanie prac pogłębiarskich, remont dotychczasowego nabrzeża wschodniego i umocnienie odcinka powstałego w wyniku powiększenia basenu, wykonanie falochronu, zakup kilku kolejnych pomostów pływających, co pozwoli na uzyskanie w sumie ponad 250 stanowisk postojowych dla jachtów. „Zielona Marina”
wzbogaci się także o 20-tonowy dźwig z wysięgnikiem do podnoszenia i opuszczania masztów. Przewidywany koszt tej inwestycji to ponad 1,5 mln zł.

 

 Szczecin – Jacht Klub AZS

1JKazsJesienią 2011 roku, kosztem około 0,8 mln zł, klubowa przystań wzbogaciła się o nowy pomost pływający dla 30 jachtów. W bieżącym roku przewiduje się umocnienie placu postojowego dla jachtów oraz wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych.

 

 

 

 Zamiast podsumowania

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski powstaje w wyniku kilkuletniej, wspieranej przez Urząd Marszałkowski, skoordynowanej działalności wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Świetnie uzupełnia się z realizowaną na wschodnim wybrzeżu Pętlą Żuławską, tworząc podwaliny pod przyszły ponadregionalny atrakcyjny produkt turystyczny, stanowiący naturalne przedłużenie istniejących już sieci marin wzdłuż zachodnich i północnych wybrzeży Bałtyku. Naturalną koleją rzeczy, z efektów utworzenia Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego korzystać będą także pozostałe, nie uczestniczące w tym projekcie przystanie jachtowe, do których również coraz częściej zaczną zawijać krajowe i zagraniczne jachty.

Zygmunt Kowalski

MiO