Rozmowy z przyszłymi pracownikami Bilfinger Mars Offshore

lis 7, 2014 | Polskie nowości

1IMG 0974Z początkiem listopada rozpoczął się kolejny etap działań, mających na celu wybór potencjalnych pracowników zakładu produkującego fundamenty morskich elektrowni wiatrowych. Fabryka powstaje na Ostrowie Brdowskim (wyspa Gryfia), a jej uruchomienie planowane jest na drugą połowę przyszłego roku.

Podczas rozmów z Komisją Rekrutacyjną wyłonione zostaną osoby, które wezmą udział w projekcie szkoleniowo-stażowym „Od stażysty do specjalisty”. Skierowany jest on do osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia, z grupy wiekowej 18-30 lat, z miejscem zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Osoby zakwalifikowane zostaną objęte tzw. Indywidualnym Planem Działania (odbędą indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, wypracowane będą dla nich ścieżki rozwoju zawodowego, wybrane zostaną odpowiedniego rodzaju szkolenia zawodowe oraz zbadane ich predyspozycje do wykonywania określonej pracy). Następnie (od marca do października 2015 r.) wezmą udział w szkoleniach zgodnie ze swoimi predyspozycjami zawodowymi oraz w 3-miesięcznych płatnych stażach zawodowych na stanowiskach pracy w fabryce Bilfinger Mars Offshore. Najlepsi z nich będą mogli liczyć na zatrudnienie w zakładzie.

W projekcie weźmie udział ok. 180 osób (mężczyzn i kobiet) – 100 osób nieaktywnych zawodowo oraz 80 bezrobotnych. Osoby zainteresowane szkoleniami i podjęciem pracy mogą się jeszcze zgłaszać do Biura Projektu – w siedzibie firmy Najda Consulting (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 w Szczecinie), od poniedziałku do piątku – 8.00-16.00, tel. 91 432 01 60. Szczegółowe informacje są dostępne także na stronie www.4x4biznes.pl, stronie inwestora Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. www.bmo.bilfinger.com oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy – www.pupszczecin.pl.

W drugiej połowie listopada ruszy kampania informująca o możliwościach uczestniczenia w programie „Od stażysty do specjalisty”. Informacje pojawią się m.in. w środkach komunikacji miejskiej i na portalach internetowych. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie odbędą się także spotkania informacyjne – 17 i 19 listopada, o godz. 9.00, sala 278, I piętro.

Na szkolenia i zatrudnienie mogą liczyć także osoby z grupy wiekowej 50+, które do tej pory zgłosiły się do projektu „Kompetentni w swoim fachu”. Z uwagi na konieczność dostosowania pierwotnego harmonogramu działań rekrutacyjnych do poszczególnych etapów realizacji inwestycji planowane szkolenia i staże będą organizowane  poza projektem szkoleniowym (indywidualnie) w ramach planu zatrudnienia przygotowywanego przez inwestora. Osoby z listy rekrutacyjnej, z największym doświadczeniem zawodowym (m.in. w branży stoczniowej) oraz o kompetencjach zbliżonych do profilu przyszłego pracownika fabryki, zostaną wybrane przez firmę, zatrudnione na okres próbny i objęte szkoleniami według dostosowanego do realizacji inwestycji harmonogramu prac. Rozmowy rekrutacyjne rozpoczną się w styczniu przyszłego roku. Po przeszkoleniu (realizowanym przez instruktorów wewnętrznych inwestora oraz zewnętrzne firmy szkoleniowe) najlepsi otrzymają ofertę stałego zatrudnienia w Bilfinger Mars Offshore. Na pracę mogą liczyć m.in. osoby z doświadczeniem w pracy w stoczni. Tutaj będą mogły wykorzystać swoją wiedzę, a w efekcie szkoleń podnieść i uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe – np. spawacz będzie operatorem urządzeń spawalniczych, otrzyma nowe kompetencje i będzie w stanie pracować w nowoczesnych technologiach.

Organizowane szkolenia przygotowywać będą do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych w firmie Bilfinger Mars Offshore. Obejmować będę m.in. zakres: spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawania blach i rur elektrodami otulonymi, obsługi urządzeń dźwigowych, montażu konstrukcji stalowych, a także przyuczenie do zawodu elektryka, ślusarza, operatora wózka widłowego czy malarza przemysłowego.

Bilfinger Mars Offshore