Rok Terminalu PCC w Kutnie!

wrz 28, 2012 | PCC

PCC27092012Mija właśnie rok odkąd PCC Intermodal S.A. uruchomiła w Kutnie nowoczesny terminal intermodalny

dla rejonu centralnej Polski.

Przeładunki w Kutnie ruszyły po kilkunastu miesiącach prac inwestycyjnych i od 30. września ubiegłego roku obiekt służy rozwojowi branży intermodalnej, umożliwiając sprawną dystrybucję ładunków kontenerowych w relacji Północ-Południe i z zachodu na wschód.

Już po kilku miesiącach funkcjonowania obiektu okazało się, że data 30. września 2011 roku była jedną

z najważniejszych dat w krótkiej jak dotąd, acz burzliwej historii polskiego transportu intermodalnego. Uruchomienie Terminalu Kutno miało olbrzymie znaczenie, nie tylko dla inwestora – PCC Intermodal, ale dla całej branży transportowej w Polsce. Symboliczne przecięcie wstęgi na bramie obiektu było znakiem rozpoczęcia wielkich zmian i wyznaczyło kierunek dalszym działaniom na rzecz rozwoju branży.

Dziś wracamy do tamtych uroczystych momentów foto-raportem w załączeniu.

Lokalizacja

Wybór Kutna, jako lokalizacji dla terminala kontenerowego był nieprzypadkowy. Zadecydowało położenie miasta w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu głównych korytarzy i dróg transportowych. Nowoczesny obiekt terminalowy, mieści się bezpośrednio przy linii kolejowej E-20, łączącej Berlin z Warszawą i dalej Moskwą oraz w pobliżu głównej linii kolejowej Północ-Południe (nr 131), w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk, a także w pobliżu dróg krajowych i autostrad. Terminal w Kutnie to była pierwsza, tej skali, inwestycja PCC Intermodal S.A. – spełnienie obietnicy jaką złożyliśmy inwestorom podczas debiutu, wielki sukces nie tylko dla naszej spółki,

ale dla wszystkich, którzy kibicują rozwojowi branży intermodalnej w naszym kraju.

Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal S.A.

Budowa

Budowa terminalu rozpoczęła się wiosną 2010 roku, realizacja inwestycji pierwotnie rozłożona była na IV etapy. Obecnie, w związku z ogromną masą obsługiwanych w Kutnie ładunków, podjęta została decyzja o realizacji kolejnych etapów. Prace rozpoczną się w 2013 roku. Aktualne, roczne możliwości przeładunkowe obiektu to 100 000 TEU, po ukończeniu rozbudowy zamierzamy podwoić tą wartość. Sprawna obsługa wolumenów napływających do Kutna, przy zwiększonych parametrach operacyjnych będzie możliwa między innymi dlatego, że obiekt doposażony zostanie w 2 kolejne tory długości 700 metrów, powiększona zostanie jego powierzchnia operacyjna i place składowe, a oprócz 4 obecnie pracujących na terminalu maszyn przeładunkowych, przeładunki usprawni instalacja 2 suwnic bramowych.

Adam Adamek, Wiceprezes Zarządu PCC Intermodal S.A.

 

Funkcjonowanie

Praktycznie od pierwszego dnia pracy, możliwości składowe i przeładunkowe terminalu wykorzystywane

są niemal do maksimum. Wolumen obsługiwanych ładunków od uruchomienia obiektu dynamicznie i – co ważne – systematycznie wzrasta. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania, na Terminalu Kutno, obsłużonych zostało blisko 90 tys.* TEU. Średnio miesięcznie w 2012 roku w Kutnie przeładowywanych jest sto kilkadziesiąt pociągów kontenerowych.

Warto przy tej okazji spojrzeć wstecz, ilość przeładunków na terminalu na przestrzeni ostatnich

3 lat wzrosła o 300%! Gdy w 2010 roku pracowaliśmy na tymczasowym terminalu w Krzewiu, obsłużony wolumen na koniec roku wyniósł niespełna 32 tys. TEU. W 2011 roku – pracując przez część roku w Krzewiu, a część –

w Kutnie podwoiliśmy wynik (63 718 TEU). Dziś widać wyraźnie, że 2012 rok zamkniemy, osiągając maksymalne możliwości przeładunkowe terminalu w obecnym kształcie. Rozbudowa obiektu pozwoli nam od 2013/2014 roku sprostać wyzwaniom rynku i obsługiwać jeszcze większe potoki ładunków.

Wojciech Skrzypiński, Dyrektor Terminalu Kutno

 

Możliwości rozwoju

Terminal w Kutnie, dzięki doskonałej lokalizacji na transportowej mapie Europy, dał PCC Intermodal nowe możliwości rozwoju obecnych, a także nowych serwisów. Już w grudniu 2011 roku, z Kutna wyruszył w drogę pierwszy pociąg kontenerowy do stolicy Rosji – PCC Moscow Express. Do czasu uruchomienia inwestycji

w Zajaczkowie Tczewskim (Intermodal Container Yard) obiekt w Kutnie, będzie kluczowym hubem dla ładunków kontenerowych podróżujących z północy na południe, w tym szczególnie w korytarzu transportowym Baltic – Adriatyk.

Jarosław Kubiczek, Dyrektor Rozwoju PCC Intermodal S.A.

 

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny, zapewniający regularne serwisy kontenerowe w oparciu o sieć połączeń kolejowych między ważnymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami kontenerowymi. Oprócz Terminalu Kutno, PCC Intermodal operuje również na 3 innych obiektach: Terminal PCC Gliwice

(Górny Śląsk), Terminal PCC Brzeg Dolny (Dolny Śląsk) oraz Terminal PCC Frankfurt/Oder

(rejony Berlina/Brandenburgii). Zgodnie z przyjętą przez spółkę strategią rozwoju wszystkie obiekty włączone

do sieci połączeń PCC Intermodal będą sukcesywnie poddawane procesom modernizacyjnym. Działania spółki gwarantują, że terminale intermodalne zarządzane przez PCC będą mogły długofalowo służyć optymalizacji łańcucha dostaw i gwarantować klientom najwyższą jakości serwisu. Dodatkowo Spółka planuje wybudowanie dwóch terminali przeładunkowych na wschodzie Polski. Zwieńczeniem procesów inwestycyjnych PCC Intermodal będzie budowa Suchego Portu w Tczewie, na zapleczu trójmiejskich portów morskich.

Jacek Świderski