Rok szkoły zawodowców w Szczecinie

wrz 1, 2014 | Szczecin

1.09.2014DMJuż dzisiaj w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. -Naszym priorytetem w nadchodzącym roku szkolnym będzie szkolnictwo zawodowe – ogłosiła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Przed szczecińską oświatą stoją ważne zadania, m.in. przywrócenie wysokiej rangi szkolnictwu zawodowemu na terenie Miasta Szczecin. 

W ramach współpracy z KLASTREM MORSKIM Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej prowadzić będzie kształcenie w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik okrętowy, technik budownictwa okrętowego oraz w szkole zasadniczej – elektromechanik.

Jak informuje Urząd Miasta dostosowanie i doposażenie pracowni zawodowych ma być zgodne z warunkami realizacji kształcenia zawodowego, określonymi w podstawie programowej, m.in. udział w  projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej aktualnie realizuje pilotażowy projekt „Najlepszy w zawodzie”, który ma na celu poprawienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.01.2014 r. – 30.09.2015 r.1.09.2014zcemip

Zakres realizacji projektu obejmuje organizację staży i praktyk dla uczniów ZCEMiP, obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu. Planowane jest zmodernizowanie oferty kształcenia oraz dostosowanie do lokalnego i regionalnego rynku poprzez przywrócenie zawodu szkutnik. 

Wypracowane rezultaty oraz zdobyte doświadczenia posłużą do przygotowywania kolejnych projektów przez Wojewódzki Urząd Pracy. Gmina Miasto Szczecin w przypadku ogłaszania kolejnych konkursów będzie aplikować o środki wspomagające rozwój edukacji w szkolnictwie zawodowym szczecińskich szkół. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Kwota dofinansowania to przeszło  1,4mln zł. Całość przedsięwzięcia wyceniono na kwotę 1,67 mln zł.

Kolejnym ważnym zadaniem na nowy rok szkolny jest budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie.

Będzie to samodzielna placówka oświatowo-wychowawcza, której głównymi zadaniami będą: edukacja wodna, żeglarska i ekologiczna dla dzieci i młodzieży. Przypominamy, że według pierwotnych terminów Centrum miało być ukończone ponad dwa lata temu. Niestety, już na początku 2011r.  główny  wykonawca, firma Unipol, ogłosił upadłość i zszedł z placu budowy. Kontrola urzędu miasta wykazała nieprawidłowości, m.in. zawyżanie kosztów prac przez wykonawcę. 

Budowa  centrum jest  dofinansowana  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  Termin zakończenia realizacji zmieniono na do 30.06.2015r.

Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o. wygrało przetarg na roboty budowlane, których wartość wynosi ponad 14 mln zł. Na wykonanie zadania wykonawca będzie mieć 230 dni od przekazania placu budowy. Już na dniach planuje się podpisanie umowy z wykonawcą. 

MT

logo