Rocznica Grudnia`70

gru 17, 2012 | Szczecin

zwiazkowcyDziś przypada 42. rocznica wydarzeń grudniowych w Szczecinie. Zakończyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w trakcie której uczczono pamięć ofiar i poszkodowanych podczas robotniczego zrywu w grudnia 1970 r.

Genezę i przebieg wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu omówił dr Michał Paziewski.  Przypomniał, że w naszym mieście protest trwał aż do stycznia 1971 r., kiedy to robotnicy szczecińskich zakładów pracy zastrajkowali ponownie. –Po raz pierwszy przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z I sekretarzem PZPR Edwardem Gierkiem spotkali się ze strajkującymi robotnikami. Było to zdarzenie bez precedensu w historii bloku socjalistycznego.

O znaczeniu Grudnia`70 dla losów miasta i kraju mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. – Z wydarzeń, które rozegrały się 42 lata my szczecinianie możemy być dumni. To był piękny i wspaniały zaczyn do kolejnych protestów – z roku 1980 i 1988, które miały wpływ na obalenie wrogiego nam ustroju.     

Podczas sesji przyznano Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina Stowarzyszeniu Społecznemu „Grudzień`70-Styczeń`71. W imieniu Stowarzyszenia medal odebrali Juliusz Słowacki oraz Waldemar Brygman. Wręczono również pamiątkowe dyplomy 50 osobom należącym do Stowarzyszenia.

Podczas sesji radni przyjęli tez uchwałę o zwolnieniu z opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej osób poszkodowanych w grudniu 1970 r. Listę osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów przekaże Stowarzyszenie„Grudzień`70-Styczeń`71”.

Jeszcze dziś o godz. 12.00 na jedną minutę włączona zostania syrena znajdująca się na terenie Stoczni Szczecińskiej.  Natomiast o godzinie 14:00 Piotr Krzystek oraz zastępcy prezydenta złożą kwiaty pod bramą Stoczni Szczecińskiej. Następnie kolegium prezydenckie odwiedzi groby poległych w grudniu ’70 roku na Cmentarzu Centralnym.

O godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej odprawiona zostanie koncelebrowana msza św. za Ojczyznę oraz  w intencji  ofiar wydarzeń Grudnia ’70.