Rekordowy rok dla gdyńskiego portu – konferencja wynikowa w ZMPG-a S.A.

lut 14, 2017 | Polskie nowości

1pgdynia

14 lutego br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A odbyła się wynikowa konferencja prasowa, podczas której Zarząd Spółki przedstawił zaproszonym gościom podsumowanie roku 2016, jak również najważniejsze plany na rok bieżący.

W 2016 r. przeładunki towarów w Porcie Gdynia wzrosły do poziomu 19 536,2 tys. ton (+ 7,4%) w porównaniu do 2015 r. Oznacza to pobicie kolejnego rekordu poziomu przeładunków osiągniętego poprzednio w 2014 r. (19 405,4 tys. ton). Na przeładunki w 2016 r. składały się: drobnica (58,7%), zboże (20,9%), węgiel i koks (7,6%), ropa i przetwory naftowe (6,8%), drewno stanowiące łącznie 0,4% masy ładunkowej.

Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) zysk netto Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. za 2016 r. przekroczył 60 mln zł. Uzyskany wynik był o ponad 31% wyższy niż przed rokiem.

Stale rozbudowywana i unowocześniana oferta powierzchni składowych oraz magazynowych zaowocowała zwiększeniem przychodów z usług najmu, a większa liczba zawinięć wpłynęła na przyrost przychodów z opłat portowych. Do poprawy wyników przyczynił się również wzrost kursu euro i dolara oraz rekordowy przeładunek paliw, co wiązało się z uszczelnieniem obrotu paliwami w Polsce i zwiększeniem importu oleju napędowego w następstwie wejścia w życie przepisów „pakietu paliwowego”.

Ogółem sprzedaż w 2016 r. wzrosła o 10%, a zysk operacyjny zwiększył się o 38% – do 44 mln zł. Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA – wynoszący w 2016 r. blisko 100 mln zł – świadczy o zdolności ZMPG-a S.A. do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności, które dzięki uzupełnieniu przez fundusze unijne stanowią główne źródło finansowania programu modernizacji i rozwoju Portu Gdynia.

Więcej interesujących informacji na temat realizacji zadań w roku 2016 (w tym najważniejszych zadań inwestycyjnych) oraz zamierzeń na kolejne lata znajdziecie Państwo tu:  http://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/aktualnosci/725-rekordowy-rok-dla-gdynskiego-portu-konferencja-wynikowa-w-zmpg-a-s-a