Rekordowe tempo odpraw celnych w DB Port Szczecin- „eliminujemy dodatkowe koszty ponoszone przez klientów”

paź 9, 2015 | DB Port

1abcdbportsz

DB Port Szczecin jest terminalem znakomicie zlokalizowanym na głównej trasie transportowej, przebiegającej z północy na południe kontynentu. Terminal kontenerowy posiada możliwości przeładunkowe wynoszące do 120 tys. TEU rocznie. Jednym ze sposobów na podniesienie atrakcyjności przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie procesów przeładunkowych. Rekordowe tempo odpraw celnych w szczecińskim terminalu kontenerowym to zasługa zarówno sprawnych procedur administracyjnych, jak i nowoczesnego systemu informatycznego. O istocie systemu szybkich odpraw celnych w szczecińskim terminalu kontenerowym z punktu widzenia klienta, wypowie się Marcin Bykowski, kierownik terminalu.

W pierwszym kwartale 2015r. prasa branżowa pisała o rekordowej szybkości odpraw w Państwa terminalu (średni czas odprawy wynosił  kilkanaście minut). Jakie elementy składają się na zespół stosowanych w terminalu rozwiązań sprawnej organizacji przeładunku, co wyróżnia na tym polu DB Port Szczecin?

Osiągnięcie tak dobrych wyników  jest zasługą bardzo dobrej kooperacji wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie kontenerowym  ( UC, GPKW i inne inspekcje kontrolne). Należy podkreślić pozytywne i prorynkowe spojrzenie urzędów, które w ramach przepisów potrafią wypracować odpowiednie formuły współpracy z terminalem. Umożliwiło to wprowadzenie rozwiązań opartych na idei „single  window” oraz „one stop shop” na długo przed wejściem w życie tzw. IV ustawy deregulacyjnej.

Co do konkretnych rozwiązań, niewątpliwym atutem jest stworzenie w ramach naszego systemu operacyjnego TOS płaszczyzny, która służy do wymiany on-line informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami (urzędy, spedytorzy, importerzy). Rozstrzygnięcia służby celnej są widoczne dla innych zainteresowanych podmiotów i pozwalają na ich szybką  reakcję.

Kluczowym elementem jest też współpraca na poziomie logistycznym z urzędami, co pozwala szybko i bezproblemowo realizować zlecenia naszych klientów. Realizacja idei „one stop shop” odbywa się w dwóch miejscach na placu kontenerowym oraz u Lekarza Weterynarii.

Już dzisiaj jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową usługę dla kontenerów chłodniczych od wyładunku kontenera ze statku poprzez kontrolę weterynaryjną, rozformowanie kontenera do zdania kontenera na depot. W naszej pracy operacyjnej mamy tak ustalone procesy, by eliminować dodatkowe koszty dla naszych klientów poprzez łączenie niektórych usług.  

Jaka jest istota rozwiązania informatycznego CMS? Skąd czerpali Państwo wzorce, gdy był on wprowadzany?

System CMS Autostore nie przewidywał takich funkcjonalności. Całość rozwiązań została oparta o własne doświadczenia wypracowane wspólnie ze służbami celnymi oraz rozmowami z naszymi klientami, którzy akcentowali takie potrzeby .

Dla porównania  jakie rozwiązania funkcjonują w innych, dużych, polskich portach (jakie są szanse na upowszechnienie rozwiązań stosowanych w Szczecinie w innych polskich portach)?

Każdy terminal ma własne systemy informatyczne, które  pracują w ramach własnych uwarunkowań. Doświadczenia Szczecina były wykorzystane w pracach nad ustawą deregulacyjną ( tzw. IV ustawa deregulacyjna ). Wprowadzenie tych przepisów jest  dużym ułatwieniem dla operatorów portowych. Potwierdzeniem roli DB Port Szczecin w procesie usprawnień obrotu było wyróżnienie, które zostało przyznane przez Szczecińską Izbę Celną dla byłego prezesa spółki Pana Manfreda Michela.

Możliwość usprawniania i udoskonalania systemu przeładunkowego.

Mamy kilka pomysłów nad którymi pracujemy, są one w różnych fazach zaawansowania. Na tym etapie nie chcę podawać szczegółów, ale co do zasady zmierzają one do zwiększenia usprawnień obrotu, wszystko z myślą o naszych klientach.

M.O.

1amorza i oceany PNG logo big