Rekord przeładunków w porcie Darłowo

sty 8, 2013 | Port Darłowo

darlowoooooW roku 2012 do portu w Darłowie wpłynęło 113 statków handlowych, a przeładunki towarów zbliżyły się do 200 tysięcy ton. Obydwie te liczby to rekordy Portu Morskiego w Darłowie.

Lawinowo rosną przeładunki w porcie Darłowo. W roku 2010 obsłużono w darłowskim porcie 29 statków i przeładowano 44 tysiące ton towarów. W 2011 do portu Darłowo zawinęło 50 jednostek handlowych, a przeładunki osiągnęły poziom 72 tysięcy ton. W minionym 2012 wpłynęło 113 statków handlowych, a przeładunki wyniosły pond 190 tysięcy ton nie licząc wyładunku ryb morskich.

Oddział Morskiej Agencji w Darłowie, która jest główną agencją maklerską w porcie Darłowo podsumowała rok 2012 pod względem przeładunków i okazuje się, że są one rekordowe. Ubiegłoroczne obroty przekroczyły 185,4 tysiąca ton towarów. Przetransportowano je na 110 statkach – powiedział Maciej Góra kierownik Terminala Darłowo z Morskiej Agencji Gdynia. Przeładowuje się głównie kruszywo oraz w mniejszych ilościach wapno, dolomit, pszenicę i drewno. Pozostałe agencje z trzech statków przeładowały 4750 ton kruszywa.

Kruszywo jest potrzebne przede wszystkim do budowy fundamentów i dróg dojazdowych do siłowni wiatrowych. W powiecie sławieńskim buduje się kilkaset siłowni wiatrowych. Tylko w gminie Darłowo powstanie ich setka. Do tej pory postawiono już 56 siłowni o łącznej mocy 112 megawatów – mówił wójt gminy Darłowo Franciszek Kupracz.

Port w Darłowie jest oczkiem w głowie darłowskiego samorządu – podkreślał wielokrotnie Arkadiusz Klimowicz burmistrz miasta Darłowo. Jednocześnie ze wzrostem przeładunków modernizowana i rozwijana jest infrastruktura portowa i drogi dojazdowe do portu. Aktualnie Urząd Morski w Słupsku przebudowuje w Darłowie Nabrzeże Skarpowe i Parkowe o łącznej długości 1337 kosztem 30,1 mln zł. Natomiast darłowski samorząd, który skomunalizował port, wspomagając się funduszami unijnymi przedłuża Nabrzeże Słupskie o długości 120 m kosztem 7,4 mln zł oraz buduje nowy basen rybacki kosztem 13,3 mln zł. Przebudowy i modernizacje umożliwią pogłębienie toru wodnego dla statków handlowych. W końcu stycznia 2013 planowane jest oddanie do użytku ulicy Nadmorskiej zbudowanej na wale przeciwpowodziowym kosztem prawie 9 mln zł, która skróci i ułatwi dojazd do portu rybackiego w Darłowie.

L. Walkiewicz

Miasto Darłowo