REJS Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MORZA

sie 28, 2012 | Szczecin

lotnicze07Z okazji Światowego Dnia Morza, KIGM O/Zachodniopomorski wspólnie ze Stowarzyszeniem Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, organizuje  – 2.10.2012 GODZ. 14.00 – rejs tatkiem białej floty połączony z prezentacją ukazującą wzajemne zależności pomiędzy gospodarką morską a rozwojem Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego.

Nasze zaproszenie skierowane jest do Władz Szczecina i Województwa, Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego a także Radnych Szczecina i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Członków KIGM i Biura Promocji ŻMBZ.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek 2 października br. o godzinie 14.00 na statku „Odra Queen”, który wyruszy w trzygodzinny rejs z nabrzeża przy Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Podczas rejsu postaramy się przybliżyć uwagi i propozycje przedsiębiorców dotyczące możliwości rozwoju i aktualnego stanu nadodrzańskich terenów Szczecina w obszarach rozwoju portu, turystyki morskiej i rzecznej oraz przemysłu stoczniowego.

Pierwsza część trasy obejmie nabrzeża portowe, następnie wpłyniemy w obszar marin żeglarskich związanych z projektem Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego a na koniec pokażemy miejsca związane z produkcją statków pełnomorskich i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.

Na zakończenie zaprosimy Państwa na tort jubileuszowy z okazji 10-lecia Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia  12 września br. pod numerem telefonu 91 430 84 48.

KONSULTACJE – PROJEKT PRZEPISOW PORTOWYCH
W załączeniu przekazujemy projekt Przepisów Portowych, który został zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Konsultacje trwają do 30 sierpnia, swoje uwagi można zgłaszać na adres sekretariat@ums.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, kod poczt. 70-207 Szczecin.