Ranking 10 największych kontenerowych portów bałtyckich w roku 2013

mar 25, 2014 | Port Gdańsk

1sRok ubiegły, to kolejny okres potwierdzający ciągłą tendencję wzrostu obrotów kontenerowych na Bałtyku. 10 największych bałtyckich portów kontenerowych łącznie przeładowało w 2013 roku 7,8 mln TEU, co oznacza 3% wzrost względem roku 2012.

Jeszcze w 2010 roku bałtyckie porty z TOP 10 obsłużyły niemal 2 mln TEU mniej, niż w roku 2013. Dynamika obrotów kontenerowych w okresie tych trzech lat wyniosła 32%.

Wynik 2013 roku zagwarantował Portowi Gdańsk utrzymanie dotychczasowej 2. pozycji na Bałtyku, wskazując ponadto największą w gronie dziesięciu liderów dynamikę wzrostu (+27%) obrotów kontenerowych. Powiększył też przewagę Gdańska nad portem w Goeteborgu.

Z wyjątkiem Portu Kaliningrad, który ustąpił w 2013 roku miejsca portowi w Rydze, wszystkie porty utrzymały swoje pozycje w rankingu. Poza Portem Gdańsk dodatnią dynamikę w obrotach kontenerowych w 2013 roku (względem 2012) wśród portów z pierwszej dziesiątki osiągnęły również: Gdynia (+8%), Kłajpeda (+6%) i Ryga (+5%). Spadek obrotów kontenerowych odnotowały porty: – Hamina Kotka (-1%), Goeteborg (-5%) oraz Kaliningrad (-14%).

Największy port kontenerowy na Bałtyku, jakim jest niezmiennie rosyjski St. Petersburg, utrzymał też w 2013 roku niemal poziom obrotów kontenerowych z roku 2012. To pierwszy taki przypadek od czasu recesji z 2009 roku, od kiedy St. Petersburg rok rocznie notował dodatnią dynamikę obrotów kontenerowych.