Tomasz Pepliński – Prezes Zarządu Polskiego LNG S.A.

maj 10, 2012 | Sylwetki morskie

1atomaszpeplinskiAbsolwent Politechniki Świętokrzyskiej, Wydział Budownictwa Lądowego, Kierunek-Budownictwo. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i oceny projektów inwestycyjnych.

Od lat związany z branżą chemiczną, doświadczony menedżer w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, wykonawstwa i nadzoru. W latach 2009-2013 Dyrektor Pionu Inwestycji w Zakładach Azotowych ” Puławy” S.A. – obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w sierpniu 2013 r.  powołany na funkcję prokurenta w tej Spółce. Pełnił funkcje w organach nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.