Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG

maj 10, 2012 | Terminal LNG

PrezesPolskieLNGDoświadczenie w sektorze gazowym zdobywał pracując od 2008 roku w Ministerstwie Skarbu Państwa gdzie, jako zastępca dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych, nadzorował najważniejsze spółki z sektora ropy i gazu. W przeszłości pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takich jak: Grupa LOTOS S.A., PERN „Przyjaźń” S.A., GAZ-SYSTEM S.A. Obecnie Rafał Wardziński jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Od 2008 r. Rafał Wardziński zajmował się projektem budowy gazoportu w Świnoujściu. Uczestniczył m.in. w działaniach związanych z wyznaczeniem docelowej lokalizacji pod budowę tej kluczowej inwestycji energetycznej. Brał także czynny udział w przygotowaniu regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia, w tym ustawy o inwestycjach w zakresie budowy terminalu LNG.   Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Integracji Europejskiej im. Jean Monnet oraz studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Liege (Belgia). Jest także stypendystą Komisji Europejskiej. W latach 2003-2004 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Integracji Europejskiej. Następnie w latach 2004-2007 był doradcą parlamentarnym w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. W latach 2007-2008 pełnił funkcję dyrektora Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.