Rada Interesantów Portu Gdynia współpracuje z KIGM

mar 4, 2014 | Port Gdynia

1radakigmPrezesi Rady Interesantów Portu Gdynia oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej podpisali wczoraj porozumienie o partnerstwie obu instytucji. Współpraca ma na celu wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne już prowadzonych działań,  wspólne przygotowywanie analiz i opracowań oraz upowszechnianie wiedzy nt. gospodarki morskiej i portów.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Radą Interesantów Portu Gdynia, reprezentowaną przez Krzysztofa Szymborskiego, Przewodniczącego Zarządu Rady, prezesa Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, oraz Krajową Izbą Gospodarki Morskiej, reprezentowaną przez Jerzego Lewandowskiego, podpisano w poniedziałek, 3 marca w siedzibie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego..

„Dążymy do tego, aby całe środowisko portowców mówiło jednym głosem w sprawach, które dotyczą całej branży” – skomentował prezes Szymborski. – „Chcemy wspólnie dążyć
do wypracowania rozwiązań takich problemów jak niewystarczająca przepustowość infrastruktury kolejowej, czy usprawnienie procedur kontrolnych”

Rada Interesantów Portu to organ doradczy Zarządu Morskiego Portu Gdynia, zrzeszający wszystkie podmioty działające na terenie portu a więc terminale, spedytorów, armatorów, firmy pilotowe i kontrolne. Obecny Zarząd Rady, wybrany w grudniu 2013, za główny cel stawia sobie budowanie szerokiej koalicji na rzecz wsparcia gospodarki morskiej i sprawnego przeprowadzenia inwestycji, zarówno w portach morskich jak i ich otoczeniu.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca wszelkie podmioty działające w szeroko pojętej gospodarce morskiej. Głównym celem działania Izby jest udzielanie członkom wszechstronnej pomocy w prowadzonej działalności gospodarczej oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi branży.  KIGM wśród swoich zadań wymienia m.in. integrację środowiska, organizację targów i konferencji branżowych oraz wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora morskiego. Jej organem prasowym jest dwutygodnik „Namiary na Morze i Handel”.

„Wiele problemów z którymi stykamy się w codziennej pracy – czy to w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym, czy całym porcie w Gdyni – to problemy całej branży morskiej” – dodał prezes Szymborski. –„ Dlatego zależy nam aby działać wspólnie i wypracowywać wspólne stanowisko, pod którym będą mogli podpisać się wszyscy portowcy.”