PŻM: Ireneusz Gowin przewodniczącym Rady Pracowniczej

kwi 18, 2012 | PŻM

msPomorzeKpt. ż. w. Ireneusz Gowin został wczoraj wybrany nowym przewodniczącym Rady Pracowniczej Polskiej Żeglugi Morskiej. Będzie pełnił on swoją funkcję przez najbliższe dwa lata.

Kpt. ż. w. Ireneusz Gowin jest absolwentem szczecińskiej Wyższej Szkoły Morskiej (obecnie Akademia Morska). Dyplom kapitański otrzymał w 1992 roku, a pierwszym statkiem, jakim dowodził był m/s „Wartanes”. Po siedemnastu latach pracy na morzu przeszedł do pracy na lądzie. W latach 2006-2008 był już przewodniczącym Rady Pracowniczej, a ostatnie lata pracował jako inspektor w dziale bezpieczeństwa PŻM. W marcowych wyborach do Rady Pracowniczej zdobył największą ilość głosów członków załóg statków PŻM.

Rada Pracownicza, w przedsiębiorstwie państwowym, jakim jest PŻM, to organ, który na wniosek dyrektora naczelnego podejmuje uchwały w sprawie najważniejszych decyzji, związanych z funkcjonowaniem firmy.

Krzysztof Gogol Doradca dyr. nacz. PŻM