PŻB – 27 marca 2012 R.

mar 21, 2012 | PŻB

pzbW związku z prośbą strony społecznej związaną z czasem koniecznym na wynegocjowanie tzw. pakietu socjalnego Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o przedłużeniu terminu negocjacji pakietu do 27 marca 2012 r.

Termin wyłączności negocjacyjnej dla potencjalnego inwestora pozostaje bez zmian, czyli w dalszym ciągu jest do 3 kwietnia 2012 r.

Magdalena Kobos rzeczniczka z-ca dyrektora Biuro Ministra

Ministerstwo Skarbu Państwa / Ministryof Treasury ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa