PSE i Spółka BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. podejmuję współpracę przy przebudowie odcinka linii 220 kV Morzyczyn – Police

paź 14, 2013 | Polskie nowości

1pse8 października 2013 r. PSE oraz BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. zawarły umowę w sprawie przebudowy odcinka linii 220 kV Morzyczyn – Police w celu usunięcia kolizji z przebiegiem morskiego toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Przebudowa linii przesyłowej jest konieczna w związku z inwestycją, realizowaną przez BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. na terenie zakupionym od Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. W nowym zakładzie produkowane będą konstrukcje stalowe, stanowiące elementy fundamentów morskich wież wiatrowych (tzw. fundamenty kratownicowe), o wymiarach 32 m x 32 m x 70 m i wadze ok. 1000 ton każdy. Jeden z odcinków linii przebiegający przez Odrę ogranicza w obecnym kształcie możliwości transportu wielkogabarytowych ładunków droga wodną. Przebudowa linii Morzyczyn – Police wyeliminuje tę kolizję – W trakcie całego procesu przygotowania koncepcji realizacji przebudowy linii 220 kV, PSE miały na uwadze znaczenie inwestycji prowadzonej przez firmę BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o., dzięki której powstaną nowe miejsca pracy w regionie- podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jestem przekonany, że zaangażowanie stron Umowy oraz władz województwa zachodniopomorskiego i Agencji Rozwoju Przemysłu, istotnie przyczyni się do sprawnej realizacji projektu. – dodaje Prezes Majchrzak

– Porozumienie, zawarte pomiędzy BCO Sp. z o.o. a PSE, kończy kolejny etap przygotowań do rozpoczęcia naszej szczecińskiej inwestycji. To jeden z istotnych elementów projektu, realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu poprzez MARS FIZ, mającego na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Nasz wkład w to przedsięwzięcie, poza znaczącym wsparciem procesu przygotowania inwestycji i włączenia jej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, przekracza 100 mln zł. – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.
Umowa pomiędzy PSE i BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. przewiduje skablowanie kolidującego odcinka linii 220 kV i obejmuje kluczowe kwestie związane z jej  przebudową, tj.: finansowanie inwestycji, odpowiedzialność stron przy realizacji projektu, a także rozwiązania dotyczące przepływu ładunków wielkogabarytowych w przypadku opóźnień w realizacji inwestycji.

Zgodnie z zapisami Umowy, usuniecie ograniczeń w transporcie nastąpi w ciągu 2 lat od dnia podpisania umowy z wykonawcą przebudowy. Zakończenie prac planowane jest na początku 2016 roku.

***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE jest właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Nadrzędnym celem PSE jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania i niezawodnej pracy polskiego systemu przesyłowego, co gwarantuje utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o. (dawniej KSO Sp. z o.o.) – spółka celowa utworzona przez: Bilfinger Ingenieurbau GmbH  (62,5 proc.), MARS FIZ (32,5 proc.) oraz Crist S.A. (5 proc.). w celu budowy fabryki fundamentów morskich wież wiatrowych w Szczecinie. Ze względu na dobrą lokalizację, najnowocześniejsze technologie oraz wykwalifikowane kadry szczecińska fabryka zamierza odegrać istotną rolę w rywalizacji o obiecujący rynek wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla sektora energetyki morskiej

Do końca 2015 r  BCO Sp. z o.o. poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości  co najmniej 326 mln zł. W pierwszym etapie inwestycja Spółka zobowiązana jest do utworzenia 462 nowych miejsc pracy, w tym również w dziedzinie badań i rozwoju. Zakończenie prac planowane jest na 31 grudnia 2015 roku.