Przyszłość terenów stoczniowych

lut 12, 2013 | Szczecin

1q11 lutego na kolejnym spotkaniu Salonu Morskiego w Business Clubie odbyła się prezentacja potencjału gospodarczego szczecińskich terenów postoczniowych, prowadzona przez Pana Andrzeja Podlasińskiego – Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

W swym wystąpieniu omówił sytuację i tendencję zmian jakie dokonują się w światowym przemyśle okrętowym. Przedstawił równiez sytuację produkcji stoczniowej w Polsce, w ostatnich latach porównując stocznie Trójmiasta i Szczecina. Zaprezentował też liczne realizacje jednostek pływających, dokonanych w róznych miejscach Szczecina i Polic, całkowicie nienadających się do budowy statków, w kontekście nie wykorzystywanych nabrzeży byłej stoczni wraz z całą jej infrastrukturą.

Prezentacja dała początek zaplanowanej debacie na temat komunalizacji terenów stoczniowych na rzecz Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczna frekwencja pokazała jak ważna jest to kwestia dla naszego regionu. W burzliwym dialogu głos zabrali między innymi: Andrzej Montwił – były prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Dariusz Wąs – wiceprezydent Szczecina, Arkadiusz Świech – z-ca dyrektora ds. handlowych w stoczniowej firmie Finomar, Dariusz Wieczorek – szef klubu radnych SLD w sejmiku, Laura Hołowacz – Dyrektor Generalny CSL Szczecin, Bogumił Rogowski Prezydent Kapituły Stowarzyszenia „Business Club Szczecin” i wiele innych ważnych osobistości.

Odbudowa potencjału gospodarczego terenów po byłej Stoczni Szczecińskiej ma ogromne znaczenie dla perspektywy rozwojowej tych terenów, związanych z przedsięwzięciami stoczniowymi.

Silesia szuka strategicznego inwestora na postoczniowe tereny. Tymczasem firmy, które teraz dzierżawią ten majątek są w stanie zagospodarować całość. Trzeba nam tylko zaproponować realne warunki funkcjonowania i stabilne, bezpieczne warunki dzierżawy, z odpowiednim okresem wypowiedzenia” oznajmił – Andrzej Podlasiński

SLD chce, by tereny postoczniowe, którymi dziś zarządza spółka Silesia zostały skomunalizowane.” Potrzebna jest odważna decyzja gospodarcza i wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa, że jesteśmy zainteresowani przejęciem tego terenu. „  powiedział – Dariusz Wieczorek.

W sprawie wypowiedział się wiceprezydent Szczecina Dariusz Wąs – „Ten teren ma zachować charakter produkcyjno – przemysłowy, to jest podstawowy element, który jest gwarancją, że tam nie powstanie nic innego. Chcemy realizować biznes morski w Szczecinie.” w imieniu władz Szczecina podzielił się także wątpliwościami związanymi z procesem komunalizacji tych terenów.

Po jego wystąpieniu wywiązała się chwilami gorąca dyskusja. Pojawiały się pomysły powołania Parku Przemysłowego, gdzie różne podmioty mogłyby prowadzić działalność gospodarczą wykorzystując obiekty i infrastrukturę tech. byłej stoczni. Do prowadzenia takiej działalności konieczna  jest m.in. stabiloność przepisów i mozliwość zawierania długoletnich umów, dzierżaw terenów. Mówiono też o możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej przy realizacji Parku Przemysłowego, w którym prowadzona byłaby zdywersyfikowana działalność gospodarcza poza stoczniowa.

Oprócz licznych głosów za przejęciem przez władze samorządowe terenów po byłej Stoczni pojawiały się głosy wątpliwości związane m.in. z kosztami utrzymania i odtwarzania infrastruktury stoczniowej, czy też sama komunalizacja terenów postoczniowych stworzy lepsze warunki funkcjonowania firmom tam działającym.

„Tereny są, działają tam firmy i to bardzo dochodowe, jest to wiele miejsc pracy. Ten teren trzeba uporządkować… – Potrzebna jest mądrość i wiarygodność biznesowa przy zarządzaniu tym terenem”. dodała Pani Laura Hołowacz.

Na podsumowanie debaty głos zabrał Bogumił Rogowski, Prezydent Kapituły Stowarzyszenia Business Club Szczecin –” Zgadzamy się wszyscy, że te tereny powinnny być wykorzystane w celach produkcyjnych i takie były Państwa głosy. Spotkanie bylo potrzebne żebyśmy nadali sprawą właściwego tempa”

1dariuszwas1dariuszwieczorek1lauraholowacz1podlsinski