Przyszłość głębin morskich w rękach Europosłów

lis 5, 2013 | Rybołóstwo

1glebiny4 listopada 2013 r.: Propozycja nowego unijnego rozporządzenia, mającego na celu ochronę głębin morskich przed przełowieniem i niszczycielskimi praktykami połowowymi w północno-wschodnim Atlantyku, została wczoraj późnym wieczorem poddana długo oczekiwanej dyskusji w Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego. 25 członków Komisji debatowało nad szeregiem poprawek mogących przynieść zarówno potencjalne korzyści, jak i straty dla oceanu.

Komisja przyjęła wiele działań, które mogą pomóc w ochronie głębinowych ekosystemów, takich jak korale, gąbki i podwodne góry. Jednocześnie jednak odrzuciła propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą stopniowego wycofywania głębinowych włok i dennych sieci skrzelowych, czyli metod połowowych powszechnie uznawanych za największe zagrożenie dla głębinowych gatunków i ekosystemów. Propozycja, która została wczoraj przyjęta będzie przedmiotem głosowania na grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

„Zrobiono krok w przód i dwa kroki w tył”, powiedział Matthew Gianni, doradca ds. polityki Koalicji na rzecz ochrony mórz i Pew Charitable Trusts. „Propozycja przyjęta przez Komisję Rybołówstwa nie zapewnia wystarczającej ochrony głębin morskich. Obecnie musimy zaufać, że Parlament Europejski na swojej sesji plenarnej zapewni odpowiednią ochronę.

Propozycja przyjęta przez Komisję Rybołówstwa zawiera wymóg wzmocnienia naukowych podstaw wyznaczania kwot połowowych na głębinowe gatunki i ograniczenia przyłowów. Komisja przyjęła ponadto propozycję zapewnienia ochrony wrażliwym głębinowym ekosystemom w określonych obszarach. W ramach tej ochrony, obowiązywałby wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na nowych łowiskach, a także zakaz dennych połowów w rejonie wrażliwych ekosystemów. Jednakże większość europarlamentarzystów zasiadających w Komisji poparła interesy szkockich, francuskich i hiszpańskich właścicieli trawlerów i zagłosowała przeciwko wycofywaniu najbardziej niszczycielskich praktyk połowowych – włok dennych i dennych sieci skrzelowych. Ponadto przyjęta propozycja zawiera luki prawne zezwalające na kontynuację spadku populacji wrażliwych gatunków morskich.