Przyszli Podpułkownicy – Komandorzy Porucznicy

gru 20, 2012 | Akademia Marynarki Wojennej

podpilkW piątek, 21 grudnia, w Akademii Marynarki Wojennej, odbędzie się uroczyste zakończenie kursu kwalifikacyjnego dla przyszłych podpułkowników – komandorów poruczników.

W kursie wzięło udział sześćdziesięciu dwóch oficerów z całych Sił Zbrojnych. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane przez uczelnię dla tak szerokiego grona słuchaczy. Przez trzy miesiące podnosili swoje kwalifikacje, aby móc w przyszłości objąć wyższe stanowiska służbowe. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11:00 w Auli AMW im. Króla Zygmunta Augusta.

Kurs rozpoczął się 24 września, a celem było przygotowanie oficerów do kompetentnego realizowania zadań na różnych apodpilk2szczeblach zarządzania i dowodzenia w warunkach profesjonalizacji sił zbrojnych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy kursu mieli okazję poszerzyć wiedzę w zakresie polityki bezpieczeństwa, działań wielonarodowych, bezpieczeństwa morskiego państwa, czy też międzynarodowego prawa humanitarnego. Jednakże to nie wszystkie zajęcia jakie czekały na przedstawicieli wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Instytucji Centralnych MON. To był bardzo intensywny kurs, w czasie trzech miesięcy uczestniczyli w zajęciach z 27 przedmiotów. Szerokie spektrum materiału pozwoliło słuchaczom spojrzeć na niektóre sprawy i to nie tylko wojskowe, z innej strony. Oficerowie zajmowali się problematyką poświęconą współpracy cywilno-wojskowej, działalności szkoleniowej w Siłach Zbrojnych, zabezpieczeniem logistycznym, zarządzaniem kryzysowym. Należy podkreślić, iż zajęcia to również wymiana doświadczeń, tym bardziej bezcenna, że właśnie różnorodność jednostek jakie były reprezentowane dawała możliwość spojrzenia na dany problem z innej perspektywy. Warto zaznaczyć, że wśród wykładowców było czterech admirałów w stanie spoczynku, w tym były dowódca MW, a także byli szefowie sztabu MW. To był bardzo ważny aspekt kursu, iż była możliwość konfrontacji swoich poglądów właśnie z tak doświadczonymi oficerami. Dzięki temu wiele zajęć było niezwykle ekscytujących, które niestety się kończyły. Istotnym elementem kursu były podróże seminaryjne, w tym do Centrum Operacji Morskich, gdzie oficerowie zapoznali się ze strukturą, zadaniami oraz rolą i miejscem COM w misjach i operacjach sił Marynarki Wojennej. Dużym doznaniem dla większości oficerów był kilkugodzinny rejs na pokładzie ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Oczywiście spowodowane było to tym, iż znaczna część nigdy nie miała okazji uczestniczyć w rejsie, ponieważ służą poza Marynarką Wojenną. Dlatego też wizyta w Porcie Wojennym w Gdyni i możliwość obejrzenia oraz zapoznania się z fregatą rakietową, okrętem ratowniczym, kutrem rakietowym, a zwłaszcza z okrętem  podwodnym dała uczestnikom kursu wrażenia i znacznie poszerzyła ich wyobrażenie o służbie na okrętach. Słuchacze byli również w Stoczni MW, gdzie mogli zobaczyć i przekonać się o zaawansowaniu prac na okręcie patrolowym ORP „Ślązak”. Jednak nie wszystkie podróże seminaryjne związane były tylko z wojskiem. Oficerowie uczestniczyli również w zajęciach w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Na podsumowanie kursu, słuchacze napisali artykuły na konferencję naukową „Tendencje Rozwojowe Sił Zbrojnych RP w perspektywie osiągania zdolności operacyjnych”, która odbyła się pod Patronatem Honorowym Szefa Sztabu generalnego generała Mieczysława Cieniucha. W czasie konferencji trzynastu oficerów prezentowało swoje prace podczas krótkich wystąpień. Spektrum poruszanych tematów było bardzo duże i obejmowało wiele aspektów przyszłości Sił Zbrojnych. Warto zaznaczyć, iż w konferencji wzięli również udział rektor-komendant AMW kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz oraz dowódca Centrum Operacji Morskich kontradmirał dr inż. Stanisław Zarychta.

Akademia Marynarki Wojennej od wielu lat organizuje kursy kwalifikacyjne na różne stopnie wojskowe. Jednakże zawsze dla oficerów Marynarki Wojennej. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współczesnych Sił Zbrojnych stworzyła kurs, w którym mogą brać udział oficerowie różnych specjalności. Ta pierwsza edycja pokazała, że w jednej ławce mogą zasiąść marynarze, piloci, żołnierze wojsk lądowych, a także przedstawiciele różnych dowództw oraz instytucji i wspólnie się uczyć, poszerzać swoje horyzonty, a jednocześnie wymieniać się doświadczeniami. To bardzo istotne zważywszy na to, iż coraz częściej muszą ze sobą współpracować w ramach operacji połączonych, zarówno w kraju, jak i poza nim. Wspólne kursy pozwolą im zapoznać się ze specyfiką służby różnych rodzajów wojsk. Kolejna edycja już w styczniu.

kmdr ppor. Wojciech Mundt