Przeładunki portów w Szczecinie i Świnoujściu pną do góry

mar 29, 2017 | Port Szczecin

1portszczecin

Porty w Szczecinie i Świnoujściu w lutym br. obsłużył o 7,1 % więcej ładunków aniżeli w lutym 2016. Wzrosty zanotowały praktycznie wszystkie grupy towarowe.

Węgiel, wzrost w przeładunkach o 6,4 %  tj. o 10,1 tys. ton do wielkości 169 tys. ton, dla  porównania w lutym 2016 r. było 158,9 tys. ton.  Odnotowano wzrost zarówno w imporcie –  jeden duży statek z Kolumbii, jak i w eksporcie – dwie duże jednostki z koksem do Indii oraz z węglem do Niemiec, a także barki z węglem do Niemiec.  

Ruda, po ostatnich latach spadków nastąpił wzrost przeładunków tego surowca o 33,5 %,tj. o 53,8 tys. ton,  w lutym 2017 obsłużono 214,6 tys. ton, z kolei  w lutym ub. roku 160,8 tys. ton.  Na ten wynik wpłynął import trzema dużymi statkami rudy żelaza z Brazylii oraz Liberii oraz jeden mniejszy statek z koncentratem miedzi z Niemiec.

Inne masowe, niestety spadek o -15 % tj. o 40,9 tys. ton z 272,7 tys. ton w 2016 r. do 231,8 tys. ton w 2017 r. (mniej przeładunków kruszyw i chemikaliów).

Zboże,  typowy dla tej pory roku, spadek przeładunków w tej grupie towarowej o -8,4 % tj. o – 17,2 tys. ton  z 204 tys. ton w 2016 r. do 186,8 tys. ton w 2017 r. Odnotowano w imporcie tylko jeden średniej wielkości statek ze śrutą sojowa z Argentyny. Z kolei w eksporcie również cztery średnie statki z pszenicą do Holandii, Tanzanii i Arabii Saudyjskiej. 

Drewno, bardzo duży wzrost przeładunków tj. o 520 % czyli o 2,6 tys. ton. Wpłynął na to eksport tego surowca do Maroka.  

Drobnica, wzrost przeładunków o 1,6 % tj. o 14,9 tys. ton z 956,6 tys. ton w 2016 roku do 971,5 tys. ton w 2017 roku.  W tej grupie utrzymujący się trend wzrostów obrotów drobnicy promowej o 1,3 %, oraz drobnicy konwencjonalnej.  

Paliwa, wzrost o 61,8 % tj. o 114,2 tys. ton  ze 184,9 tys. ton w 2016 r. do 299,1 tys. ton w 2017 r. Głównie dzięki przeładunkowi gazu LNG z Kataru w Świnoujściu oraz większemu importowi oleju napędowego z Rosji przy zwiększonym eksporcie do Holandii i Szwecji. 

Kontenery, wzrost przeładunków o 20,1 % z 5 933 TEU w 2016 roku do 7 128 TEU w 2017 r.

W sumie narastająco po dwóch miesiącach 2017 r. porty notują wzrost przeładunków o 5,4 % tj. o 205,6 tys. ton, z 3 804,1 tys. ton w 2016 r. do 4 009,7 tys. ton w 2017 r.  Rozkład na poszczególne grupy towarowe wygląda następująco: 

Węgiel, dalej niestety spadek przeładunków. Obecnie o -20,6 % tj. o -85,6 tys. ton spadek z 415,2 tys. ton w 2016 r. do 329,6 tys. ton w 2017 r. Wynika to z faktu, iż armatorzy wybierają inne sąsiednie krajowe porty.

Ruda, także utrzymujący się spadek. Obecnie -11,9 % tj. o 46,5 tys. ton z 391,2 tys. ton w 2016 r. do 344,7 tys. ton w 2017 r.

Inne masowe również niestety spadek. Tym razem o -8,6 % tj. o 43,1 tys. ton z 498,3 tys. ton w 2016 r. do 455,2 tys. ton w 2017 r. Obsłużono mniej kruszywa i nawozów oraz chemikaliów i matanolu.

Zboże, duży wzrost, tj.  o 24,8 % czyli o 72,5 tys. ton. Wzrost z 291,9 tys. ton w 2016 r. do 364,4 tys. ton w 2017 r.

Drewno, także duży wzrost, tj. o 325 %, czyli o 2,6 tys. ton. Wpływ na to miał duży eksport tego surowca do Maroka.

Drobnica również wzrost, tj. o 4,3 % czyli o 79,9 tys. ton. Wzrost z 1 866,5 tys. ton w 2016 r. do 1 946,4 tys. ton w 2017 r.  W tym wzrosty drobnicy promowej o 3,3 %. 

Paliwa, wzrost o 66,4 % tj. o 225,8 tys. ton z 340,2 tys. ton w 2016 r. do 566 tys. ton w 2017 r. (w tym przeładunek 93 tys. ton gazu LNG).

Kontenery, także dwucyfrowy wzrost, tj. o 10,9 % czyli o 1 195 TEU, z 13 227 TEU w 2016 r. do 14 667 TEU w 2016 r.

Zarząd Portu prognozuje, że w br. kalendarzowym trend wzrostowy się utrzyma. W ub. roku w portach Szczecin i Świnoujście roczna wartość przeładunków wzrosła wobec 2015 r. o 4,1% osiągając wartość 24,1 mln ton. (Monika Woźniak-Lewandowska)

ZMPSiŚ