Przedstawiciele Polski i Danii o ochronie środowiska w regionie Bałtyku

wrz 12, 2018 | Polskie nowości

1280x540mini

10 września 2018 podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Grzegorz Witkowski podjął w siedzibie resortu delegację Danii pod przewodnictwem Erlina Bonnesena, szefa Komisji Ochrony Środowiska i Żywności duńskiego parlamentu. Wśród delegatów obecny był również Jacob Ellemann-Jensen, Minister Środowiska i Żywności.

Tematyka spotkania oscylowała wokół ochrony środowiska w regionie Morza Bałtyckiego. Strona polska przedstawiła Duńczykom nasze działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń, w szczególności azotanów, które prowadzą do regularnego obniżania negatywnych współczynników zanieczyszczenia w omawianym regionie. Podkreślono również, że Polska podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska jednocześnie poza swoimi granicami.

– Polsce zależy na czystym Bałtyku i prowadzimy działania zmierzające do ograniczania jego zanieczyszczania. Kwestie ochrony środowiska należy rozwiązywać wspólnie, dlatego bardzo cieszę się z dzisiejszego spotkania – zauważył Minister Witkowski.

Przedstawiciele strony duńskiej dowiedzieli się, że Polska dopiero po 1989 r. mogła rozpocząć aktywne działania w kierunku ochrony środowiskowej Morza Bałtyckiego, ponieważ istniejący wówczas ustrój komunistyczny nastawiony na rozwój przemysłu ignorował troskę o środowisko naturalne.

Obie strony wyraziły nadzieję na kontynuację bilateralnej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego także w ramach Unii Europejskiej i HELCOM zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak również w innych obszarach m.in. Baltic Pipe.

 

MGMiŻŚ