Przedsiębiorczy naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie

paź 10, 2013 | Akademia Morska Szczecin

AMSzczecinNawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim (NAVDEC) to innowacja na skalę światową, opracowana przez pracowników Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej Akademii Morskiej. W październiku br. naukowcy założyli spółkę Sup4Nav w celu wdrożenia innowacyjnego systemu do produkcji. Prace nad rozwojem wynalazku prowadzone będą w Technoparku Pomerania, który w ramach programu inkubacji obejmie młodą firmę wsparciem biznesowym.

NAVDEC to pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które realizuje – obok funkcji informacyjnych – zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji. Oznacza to, że system NAVDEC nie tylko dokonuje analizy i oceny sytuacji na morzu, ale także proponuje nawigatorowi możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania sytuacji kolizyjnych.
„Obecnie istniejące systemy nawigacyjne są w większości systemami informacyjnymi. Umożliwiają nawigatorowi pozyskanie, gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich informacji, które są mu potrzebne, gdyż pomagają w podejmowaniu decyzji. Jednak to on musi samodzielnie ją wypracować, ocenić i zadecydować o jej wykonaniu. W naszym rozwiązaniu etap wypracowania decyzji jest realizowany przez system w sposób automatyczny. Nawigator otrzymuje kilka rozwiązań ze wskazaniem jednego z nich” – tłumaczy dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, kierownik zespołu, który opracował system NAVDEC.

Uczelnia udzieliła swym pracownikom – twórcom systemu – licencji, która daje im wyłączność na komercyjne wykorzystywanie rozwiązania – „Właścicielem patentu pozostaje Akademia Morska, ale udzielona licencja daje nam wolną rękę w zakresie komercjalizacji wynalazku. To pierwsza tego typu umowa podpisana pomiędzy władzami uczelni a jej pracownikami” – wyjaśnia dr Piotr Borkowski, współtwórca innowacyjnego rozwiązania.

Podczas negocjowania warunków licencji naukowcy otrzymali wsparcie od Centrum Transferu Technologii Morskich akademii (CTTM) oraz Technoparku Pomerania. CTTM pomagało w procesie patentowania rozwiązania i osiągania porozumienia pomiędzy twórcami a władzami uczelni w zakresie warunków licencjonowania, natomiast Technopark zapewnił naukowcom indywidualne doradztwo prawne, przeprowadził szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz audyt technologiczny zespołu, a także przygotował jego ofertę biznesową i edukacyjną. Ponadto profesjonalni doradcy biznesowi opracowali plan rozwoju przedsięwzięcia. Po podpisaniu umów licencyjnych z uczelnią innowatorzy skorzystali również z merytorycznego wsparcia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w postaci m.in. wyceny własności intelektualnej technologii, określenia wymogów prawnych stawianych projektowi w momencie wprowadzania na rynek czy sporządzenia biznesplanu. W projekt zainwestował Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed.

„Ten projekt pokazuje jak dobrze uzupełniają się kompetencje najważniejszych szczecińskich instytucji otoczenia biznesu. Dzięki temu, że dysponujemy różnorodnymi instrumentami wspierania firm, w praktyce tworzymy razem regionalny system innowacji” – wskazuje Katarzyna Witkowska, menedżer Działu Rozwoju w Technoparku Pomerania.

Celem spółki Sup4Nav jest biznesowe wdrożenie nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji na statku. Jest to pierwsza spółka zawiązana przez pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie. „Będziemy zajmować się zastosowaniem wysokich technologii w branży morskiej. Jest już duże zainteresowanie naszym produktem, obecnie prowadzimy rozmowy z wieloma kontrahentami z różnych krajów świata, w tym m.in. z Indii i Niemiec” – dodaje dr Piotr Borkowski. Spółka Sup4Nav ma swoją siedzibę w Technoparku Pomerania