Przebudowa trzech szczecińskich nabrzeży na finiszu

gru 27, 2023 | Polskie nowości

Przebudowa nabrzeży w Porcie Szczecin coraz bliżej finiszu. Niedługo zakończą się ostatnie roboty kafarowe na II etapie Nabrzeża Czeskiego. Dodatkowo trwają prace porządkowe. Wykonawca inwestycji, Grupa NDI, przygotowuje się do uzyskania kolejnego pozwolenia na użytkowanie.

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego to między innymi modernizacja Nabrzeży Czeskiego oraz Słowackiego, a także budowa nowych: Norweskiego, Duńskiego i pola odkładu na wyspie Ostrów Mieleński. Łączna długość wykorzystanych w tej inwestycji rur to ponad 20 kilometrów, a długość ścianek szczelnych aż 40 kilometrów. Ich waga przekracza 5000 ton.

Prace idą zgodnie z planem, a zespół przygotowuje się do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Nabrzeża Duńskiego oraz Norweskiego. Roboty powinny zakończyć się w przyszłym roku.

„Zakończyliśmy budowę ponad 1300 metrów nabrzeży: 770 metrów Nabrzeża Duńskiego, 300 metrów Nabrzeża Czeskiego (I etap) oraz 300 metrów Nabrzeża Norweskiego. I etap Nabrzeża Czeskiego jest gotowy i mamy już wszystkie pozwolenia na użytkowanie, dzięki temu port może już z niego korzystać. Natomiast przy Nabrzeżu Duńskim oraz Norweskim niedługo wdrożymy tę procedurę. Za nami jest też budowa pola refulacyjnego. Dodatkowo wykonaliśmy pogłębienie dna” – mówi Piotr Arabczyk, Dyrektor Projektu z Grupy NDI.

Prowadzenie robót na terenie czynnego zakładu było wyzwaniem. Niespełna trzy metry od granicy terenu budowy, stale kursują pociągi towarowe. Ważny był więc dobry harmonogram prac i dobra organizacja BHP.

„Pracowaliśmy na czynnym akwenie. Maszyny, które nadzorujemy, mogą pracować tylko wtedy, kiedy nie przeszkadzają w ruchu statków. Roboty czerpalne prowadzone są w sposób ciągły, 24 godziny na dobę. Pozyskiwany urobek pompujemy trzy kilometry dalej, na wcześniej wybudowane pole odkładu na wyspie Ostrów Mieleński” – dodaje Irena Filipek, Kierownik Robót Czerpalnych z Grupy NDI.

Jeszcze w tym miesiącu na Nabrzeżu Czeskim zespół planuje wykonać dwie kolejne sekcje żelbetowe i zakończyć całość robót kafarowych. Do wykonania, oprócz zakresu realizacji Nabrzeża Czeskiego, pozostanie umocnienia dna.

Inwestycja w porcie Szczecin jest jednym z flagowych projektów realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Projekt współfinansowany jest ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalnym wykonawcą są spółki z Grupy NDI.

NDI