Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

wrz 5, 2012 | Artykuły sponsorowane

port-szczecinPorty morskie stale podejmują się realizacji nowych działań inwestycyjnych, chcąc efektywniej obsługiwać obecnych i przyszłych klientów. Nie inaczej dzieje się w portach w Szczecinie i Świnoujściu. W ciągu najbliższych lat Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na inwestycje infrastrukturalne wyda prawie 700 mln zł. Znaczna część środków pochodzić będzie z UE. Obecnie na szeroką skalę realizowany jest projekt modernizacji układu komunikacyjnego w portach.

 

Zarówno w porcie w Szczecinie, jak i w Świnoujściu w ubiegłym roku rozpoczęła się kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej. W ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”, którego beneficjentem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., w porcie w Szczecinie przebudowanych zostanie 5.794,78 m dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związaną z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi.
W porcie w Świnoujściu przebudowa obejmie 2.883,47 m dróg wraz z infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związaną z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem sistniejących kolizji z sieciami energetycznymi, wodnymi i kanalizacyjnymi. W ramach projektu przebudowane zostanie także połączenie drogowe z ulicą dBarlickiego, co znacząco wpłynie na usprawnienie ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z portu. Do końca 2013 roku w obu portach zmodernizowanych zostanie łącznie ponad 8 kilometrów dróg.
Powstaną nowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingi dla samochodów osobowych, zwiększona zostanie także szerokość dróg z 6 do 7 m. Realizowane zmiany korzystnie wpłyną na usprawnienie ruchu w portach oraz na zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów zarówno w drodze do portów, jak i na ich terenie.
Maksymalna kwota dofinansowania inwestycji wynosi 44.304.043 PLN, koszt całkowity inwestycji to 64.525.804 PLN. Obecnie roboty są prowadzone na ok. 5,2 km bieżących dróg z ok. 8,7 km dróg stanowiących cały zakres. Do dnia 31.07.2012 uzyskano 40% zaawansowania rzeczowego całości zadania i 30% zaawansowania finansowego. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu przy jednoczesnym zmniejszeniu społecznych kosztów, których źródłem jest transport drogowy.
Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu to tylko jeden z wielu projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Ten element konsekwentnie realizowanej w ramach misji firmy polityki zrównoważonego rozwoju infrastrukturalnego portów w Szczecinie i Świnoujściu, jest efektem dążenia Zarządu Spółki do pozycji portów Szczecin i Świnoujście jako wiodących portów na południowym Bałtyku.

reklamapraswoa 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
tel. (+48 91) 43 08 220, fax (+48 91) 46 24 842
e-mail: info@port.szczecin.pl, www.port.szczecin.pl

unia