Prywatyzacja w największym polskim porcie morskim

mar 26, 2014 | Port Gdańsk

1eksploatacjaZarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, jeden z najdynamiczniej rozwijających się portów Basenu Morza Bałtyckiego, rozpoczął proces prywatyzacji swojego największego uniwersalnego operatora przeładunkowego – spółki Port Gdański Eksploatacja SA.

Port Gdańsk to największy polski port ustanowiony przez Unię Europejską centralnym ogniwem Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (TEN-T) nr 1 Bałtyk – Adriatyk. W 2013 roku Gdańsk uplasował się z, rekordowym w swojej 1000-letniej historii, wynikiem 30,3 milionów przeładowanych ton na siódmym miejscu na Bałtyku i na drugim miejscu pod względem ilości obsłużonych kontenerów.

Kolejnym etapem intensywnego rozwoju Portu Gdańsk jest podjęcie decyzji o sprzedaży pakietu akcji spółki Port Gdański Eksploatacja SA, która zajmuje się usługową działalnością operatorską, a w szczególności realizacją usług przeładunkowych w relacji morskiej, jak też usługami składowania towarów dostarczanych środkami transportu wodnego, drogowego i kolejowego do jednego z największych portów morskich Europy Środkowo-Wschodniej.

Port Gdański Eksploatacja to spółka operatorska skupiająca się przede wszystkim na przeładunkach drobnicowych, w tym kontenerowych oraz masowych, której działalność realizowana jest na ponad 90 ha atrakcyjnych lokalizacyjnie obszarów Portu Gdańsk.

Zakup blisko 100% pakietu akcji spółki Port Gdański Eksploatacja SA (99,91% akcji jest własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, pozostałe 0,09% akcji w trakcie wykupu przymusowego) to w chwili obecnej jedna z najciekawszych opcji inwestycyjnych na rynku branży morskiej w tym rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska ze swoim największym portem zlokalizowanym w Gdańsku stanowi ośrodek gospodarczy, przez który w 2013 roku przeładowano w relacji burtowej towary o łącznej wartości ok. 40 mld EUR, co stanowi ponad 50% dochodów całego kraju będącego szóstym pod względem wielkości rynkiem Europy.

Wszystkich tych, którzy zainteresowani są zakupem akcji spółki Port Gdański Eksploatacja SA odsyłamy na stronę www.portgdansk.pl/prywatyzacja, na której od dnia 31 marca 2013 roku znajdziecie Państwo komplet informacji niezbędnych do rozpoczęcia procesu negocjacji w zakresie nabycia akcji spółki.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 12 maja 2014 roku.

Ogłoszenie o prywatyzacji dostępne będzie także w następujących gazetach: Dry Cargo International wydanie kwietniowe, International Transport Journal wydanie kwietniowe, Financial Times, Lloyd’s List, Gazeta Wyborcza oraz Rzeczpospolita.